Livre
Néerlandais

Volkscafés : vrouwentongen & mannenpraat

Volkskunde Vlaanderen (auteur), Guido Belcanto (collaborateur), Gust De Meyer (collaborateur)
Titre
Volkscafés : vrouwentongen & mannenpraat / concept en realisatie Volkskunde Vlaanderen ; gastauteurs Guido Belcanto, Gust De Meyer, Elise Hooft ... [et al.] ; fotogr. Jimmy Kets
Auteur
Volkskunde Vlaanderen (Gent)
Collaborateur
Guido Belcanto Gust De Meyer Elise Hooft
Photographe
Jimmy Kets
Langue
Néerlandais
Éditeur
Leuven: Davidsfonds, 2009
222 p. : ill.
ISBN
9789058266200

Commentaires

Volkscafés is een bijzonder interessante en kleurrijke publicatie die aansluit bij het project 'Hart voor volkscafés', dat naast dit boek ook een uitgebreid onderzoek omvat naar volkscafés in Vlaanderen en Brussel. Het project kwam tot stand met medewerking van talrijke café-eigenaars en hun klanten, en het enthousiasme van de betrokkenen werkte duidelijk inspirerend voor de fotograaf en de samenstellers van dit boek.

Guido Belcanto (Vlaanderens populaire rock-'n-rollzanger), Gust de Meyer (hoogleraar aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven), Marc Jacobs (directeur van FARO -- Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed) en Elise Hooft (erfgoedonderzoeker bij het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed) belichten ieder vanuit hun persoonlijk perspectief de anekdotes, opgetekend uit de mond van klanten en eigenaars. Deze bonte verhalen en de sfeer van deze karaktervolle kroegen mag voor komende generaties niet verloren gaan, zo oordeelden de samenstellers. Zek…Lire la suite
Dit boek gaat terug op het project 'Hart voor volkscafés', dat een uitgebreid onderzoek omvatte naar volkscafés in Vlaanderen en Brussel. De hoofdmoot van het boek bestaat uit originele kleurenfoto's door Jimmy Kets van een vijftigtal volkscafés, hun uitbaters en hun klanten. De fotograaf verbloemt niets en toont de realiteit met een mengeling van humor en nostalgie. Daarnaast zijn er teksten van de vereniging Volkskunde Vlaanderen, chansonnier Guido Belcanto, Gust de Meyer (hoogleraar aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de K.U. Leuven) Marc Jacobs (directeur van FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed) en Elise Hooft (erfgoedonderzoeker bij het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed). Elk van de auteurs belicht het fenomeen vanuit zijn eigen perspectief. Zo leest de ene tekst als een anekdotisch relaas, terwijl een andere achtergrondinformatie biedt of vertelt over het verleden en de toekomst van de volkscafés. Achteraan volgt een adressenlijst met enkele bekende volksc…Lire la suite