Livre
Néerlandais

Zakenwoordenboek beurstaal

Ton Den Boon (auteur)

Zakenwoordenboek beurstaal

Dans la série:
Titre
Zakenwoordenboek beurstaal
Auteur
Ton Den Boon
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Veen, 2000
155 p.
ISBN
90-204-5901-5

Commentaires

In tegenstelling tot het eerder verschenen Lexicon van financiële termen, dat financiële termen in het algemeen tracht te verklaren, richt Zakenwoordenboek beurstaal zich uitsluitend op beurstermen. De verklaring voor de terminologie en het vakjargon is helder en bondig, maar laat, net als het Lexicon van financiële termen de lezer een beetje op zijn honger zitten, wil hij een iets diepgaandere behandeling van bepaalde termen. Dit boek heeft wel als voordeel dat de meeste termen geïllustreerd worden aan de hand van een stukje dat verschenen is in een krant ('Algemeen Dagblad, 'Volkskrant' enz.). Nadeel is dan weer dat het grotendeels op Nederland is afgestemd, en dus voor Vlaamse lezers iets minder geschikt is. Al bij al een pretentieloos boekje, dat een eerste, weliswaar oppervlakkig, inzicht verleent in het specifieke beursjargon. [Peter-Jan Engelen]
Juist omdat veel mensen zich tegenwoordig bezighouden met de effectenbeurs, is er behoefte aan een verklaring van de in het beursjargon gebruikte termen. De schrijver heeft gedurende lange tijd de beurspagina's van de kranten en opiniebladen bekeken en van de woorden, die hij daar vond, geeft hij de betekenis (bij die verklaring citeert hij soms de betreffende krant). Oude begrippen (effectentrommel), eigennamen, symbolen en gelegenheidswoorden worden niet genoemd, zodat Dow Jones(-index), naslag, AEX- en AMX index ontbreken. Ook goodwill, amolitization (de A in Ebitda vindt hij gelijk aan de D) Sharp, staan er niet in. Enige verklaringen zijn onjuist (cash flow) of onduidelijk (effectief rendement, performance, future, aanlappen, winstnemen). Toch een aardig naslagboekje voor de geïnteresseerde.