Livre
Néerlandais

Het is een straf als je zo mooi moet zijn als ik

Ted Van Lieshout (auteur), André Sollie (dessinateur)

Het is een straf als je zo mooi moet zijn als ik

Public cible:
9-11 ans et plus
Genre:
Teksten van liedjes uit het televisieprogramma Het Klokhuis over allerlei gevoelens. Vanaf ca. 12 jaar.
Contenu
Bevat : ------- Het is een straf Het allermooiste schilderij Bij en bij Friese cowboy Cassette Duende Schaduw Luchten Dorst Dit land drinkt Brand! Versierd als een vrouw Blanke slavinnen De marathonloper Hoe diep De edelvrouw Begrafenis Mijn paard (rondeel) Twee vriendinnen De moeder met de gouden tand Door Bart Batterijtje Een liefdeslied Jij bent te mooi Het woordje kunst
Titre
Het is een straf als je zo mooi moet zijn als ik / Ted van Lieshout ; ill. André Sollie
Auteur
Ted Van Lieshout
Dessinateur
André Sollie
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Leopold, 2000
53 p. : ill.
ISBN
90-258-3994-0

Commentaires

Deze bundel bevat liedjes die Van Lieshout schreef voor Het Klokhuis. Enkele teksten verschenen al in vroegere bundels, zoals het intieme 'Cassette' uit Begin een torentje van niks, dat hier wat verloren staat, weggerukt uit een cyclus over zijn overleden vader.
Zo zonder muziek is het niet gemakkelijk om de teksten te beoordelen. Sommige kreupele ritmes worden allicht door de melodie weggewerkt. Naakt als gedichten vallen de gebreken sterk op. In sommige gedichten, zoals in 'Batterijtje', staat te veel gerijmel. Rijmende opsommingen zoals in 'Het allermooiste schilderij' hebben iets willekeurigs. Merkwaardig genoeg geldt dat ook voor de illustratie en dat is niet alleen bij dit gedicht het geval. Soms begint een lied al meteen banaal, zoals 'Dorst': "Papa, ik heb erge dorst, papa, mag ik fris? / Maakt niet uit wat of het is, / als 't maar met een rietje is." Het ritme versterkt het jolige karakter van het lied, ware het niet dat het af en toe sputtert. De illustratie van he…Lire la suite
Vijfentwintig liedteksten geschreven voor het tv-programma Het Klokhuis. Vier liedjes hebben nooit de uitzending gehaald, zes teksten waren in eerder verschenen bundels te lezen. De onderwerpen zijn gevarieerd van toon en thema. In veel teksten staan eenzaamheid, onzekerheid en ongelukkig zijn met je identiteit centraal (zie titelgedicht). Vrijmoedige liefdesliedjes en filosofische onderwerpen worden niet geschuwd. Een enkele tekst is lichtvoetig en toegankelijk om te lezen. Eigenlijk komen de teksten het best tot hun recht door de talenten van de auteurs van Het Klokhuis. Bij het zelf lezen zullen de losse, originele zwart-witillustraties van Sollie alle gemoedstoestanden relativeren en humoristisch verduidelijken. Een verzorgde bundel, bijzonder in zijn soort. Voor jongeren en menige volwassene vanaf 12 jaar.

Suggestions

Publications sur cette œuvre dans la bibliothèque