Livre
Néerlandais

Een zon op een stok

Stefan Boonen (auteur), Greet Bosschaert (dessinateur)
Titre
Een zon op een stok / Stefan Boonen ; met tek. van Greet Bosschaert
Auteur
Stefan Boonen
Dessinateur
Greet Bosschaert
Langue
Néerlandais
Éditeur
Tilburg: Zwijsen, 2006
[36] p. : ill.
ISBN
90-276-6360-2

Commentaires

De reeks 'maan roos vis samenleesboekjes' was totnogtoe bestemd voor lezers op AVI-niveau 1, maar biedt nu een nieuw pakket van zes boeken aan voor AVI-niveau 2. Het concept van het samenlezen is strak, eenvoudig en functioneel. Links komt de pagina voor de beginnende lezer, met vijf à tien zinnen in een grote letter en een grote illustratie. Rechts komt de pagina voor de voorlezer, met een iets langere tekst, op niveau AVI 5, in kleinere letter en tegen een effen achtergrond in (wisselende) kleur. Dit concept is anders dan in de samenleesboeken van Clavis, waar regels in grote en kleine letter elkaar afwisselen. Het handige van dat laatste systeem is dat de beginnende lezers ook meekijken ('lezen') naar de moeilijkere zinnen. Bij het Zwijsen-concept blijven ze meer plakken aan hun eigen pagina, maar dat bevordert dan weer beter het zich snel eigen maken van het beoogde AVI-niveau. Het is wel vreemd dat de (aantrekkelijke) illustraties op de linkerpagina bijna altijd een situatie uitb…Lire la suite
Emma mag haar jarige oma een zonnebloem brengen. Onderweg gebeurt van alles, maar Emma redt het. Inlevend samenleesboek waarbij de beginnende lezer op de linkerpagina leert lezen (AVI 2) met een gevorderde (volwassen) lezer die de rechterpagina (AVI 5) voorleest. Links staan blokjes tekst met een ruime interlinie in een duidelijk, schreefloos lettertype bestaande uit 6 à 7 enkelvoudige zinnetjes. Elke zin met veelal eenlettergrepige woorden begint op een nieuwe regel. Gebruik van hoofdletters en interpunctie. Rechts wordt een kleiner lettertype gehanteerd met schreefjes. De zinnen, nu met twee- en drielettergrepige woorden, beginnen ook steeds op een nieuwe regel. Indeling in zeven hoofdstukjes, ongenummerde pagina’s, gedrukt op stevig papier. De in grove lijnen opgezette, wat ingetogen verftekeningen in mooie, matte kleuren, sluiten goed aan op de tekst en vormen een geheel op de linkerpagina’s. De rechterpagina’s wisselen van kleur. Het paarsblauwe omslag heeft een serie-uiterlijk m…Lire la suite

Een zon op een stok

Emma krijgt van haar moeder een reusachtige zonnebloem uit de tuin en gaat hier mee op weg naar haar jarige oma. Onderweg heeft het kleine meisje met haar grote bloem veel bekijks. Wanneer ze valt, knakt haar bloem. Met de hulp van een jongetje dat ze ontmoet, maakt ze voor oma een nieuwe bloem van gevonden spulletjes. Het principe van een samenleesboekje is gekend: beginnende lezers kunnen aan de slag met korte stukjes tekst op AVI-2-niveau op de linkerbladzijde; iemand die al kan lezen op AVI-5-niveau leest de langere en moeilijkere rechterpagina. Het verhaal loopt gewoon door over beide bladzijden. Zoals veel van deze boekjes is dit technisch OK, maar ook niet veel meer dan dat. Het verhaal is zwak, de tekst hier en daar flauw. De illustraties stralen iets uit wanneer er meer gesuggereerd dan afgebeeld wordt. In het laatste geval blijven ze vlak.

Suggestions