Livre
Néerlandais

Mobbing of pesten op het werk

Sonja Emmerechts (auteur)

Mobbing of pesten op het werk

Procesbeschrijving van regelmatig en langdurig pesten op het werk, gevolgd door wenken voor de bestrijding daarvan en een overzicht van relevante hulpverlening en wetgeving in Belgie͏̈.
Titre
Mobbing of pesten op het werk
Auteur
Sonja Emmerechts
Langue
Néerlandais
Éditeur
Antwerpen: Manteau, 2001
158 p.
ISBN
90-223-1607-6

Commentaires

Voor het theoretische eerste hoofdstuk vindt de auteur vooral inspiratie in het werk van Heinz Leymann, die internationaal als een autoriteit geldt op het vlak van het onderzoek naar en de strijd tegen pesterijen op het werk. Hij introduceerde het begrip mobbing. Terwijl de term pesterijen iets zegt over de handelingen, wordt met mobbing vooral het proces bedoeld. Hij definieert mobbing als een conflictueuze communicatie tussen collega's onderling of tussen meerdere en ondergeschikte, waarbij de aangevallen persoon steeds het onderspit delft of door een of meerdere personen systematisch en gedurende een langere tijd wordt aangevallen met het doel en/of het resultaat dat hij wordt uitgesloten. Leymann is ook iemand die korte metten maakt met het opstellen van 'profielen' van de gepesten. Zo leidt ook het zoeken naar de oorzaken van pesten niet noodzakelijk tot een einde van de pesterijen. In het tweede hoofdstuk worden suggesties gegeven hoe mobbing wel kan worden aangepakt. Informatie…Lire la suite
Mobbing is het regelmatig (minimaal één keer week) en langdurig (langer dan elf maanden) op het werk pesten van een collega, ondergeschikte of superieur. Door deze vorm van machtsmisbruik voelt deze zich geïsoleerd, bedreigd en/of ondervindt daardoor aanzienlijke economische, sociale, lichamelijke of psychische schade. Dit boek bestaat uit drie delen; het eerste omvat een procesbeschrijving van mobbing, het tweede behandelt het tegengaan van mobbing en het derde wetgeving en hulpverlening in België. Op 25 februari 2002 is in België een nieuw telefonisch meldpunt voor pesten op het werk in gebruik genomen, ondersteund door de overheid. Dat telefoonnummer staat nog niet in het boek; wel andere, waaronder ook enkele Nederlandse telefoonnummers (inclusief het Nederlandse landnummer). Van dit boek zijn alleen de eerste twee delen bruikbaar in Nederland. Het is een actualisatie van 'Pesten, wat doen we eraan' (1999)* van dezelfde auteur. Regelmatig wordt verwezen naar het (Nederlandse) boek…Lire la suite