Livre
Néerlandais

Vogels in de nesten : nestbouw, eieren, jongen, broedzorg

Michael Lohmann (auteur)

Vogels in de nesten : nestbouw, eieren, jongen, broedzorg

Dans la série:
Nestbouw - eieren - jongen - broedzorg Dit vertederende boek biedt een fascinerend kijkje in de 'kraamkamer' van onze bekendste vogels. Vol met interessante gegevens en soms verbluffende foto's over nesten, eieren, broedtijd, jonge vogels, broedzorg en nog veel meer. Met tips voor het creëren van nestelplaatsen, verzorging van jonge vogels en de inrichting van een 'vogelparadijselijke' tuin. Kort
Titre
Vogels in de nesten : nestbouw, eieren, jongen, broedzorg
Auteur
Michael Lohmann
Langue
Néerlandais
Langue originale
Allemand
Titre original
Die Kinderstube der Vogel
Éditeur
Baarn: Tirion, 2004
127 p. : ill.
ISBN
90-5210-546-4

Commentaires

Nestelen is een van de hoofdbezigheden van vogels. Vandaar dat Michael Lohmann de nestbouw, eieren, broedzorg en jongen nader onder de loep neemt in Vogels in nesten. Het gros van het boek is gewijd aan het signalement van de vogelsoorten (beschrijving, voorkomen, nest, eieren, broedgegevens, jongen, bescherming en voedsel). Daar gaat de beschrijving aan vooraf van de zorgen in 'De kinderkamer van de vogels'. Interactie van de mens wordt aangemoedigd i.v.m. met het grootbrengen van vondelingen en het creëren van een vogelvriendelijke tuin. De illustraties focussen op de nestbouw, de eieren en de jongen.

Breder van opzet is Robert Burtons Vogels over de vloer: een 'Complete gids voor het aantrekken en observeren van vogels in de tuin'. Deze aantrekkelijke uitgave, gepubliceerd in samenwerking met de Vogelbescherming Nederland, verzamelt het beste van Burton in één band. Verschillende tuintypes worden op hun mogelijkheden om vogels aan te trekken gescreend. Voederpl…Lire la suite
Aandacht voor een specifieke facet van het vogelleven: het voortbrengen en de verzorging van het nageslacht. Alle leven is daarop gericht, maar de manier waarop is kenmerkend voor de soort en zo ook legt, broedt en voert iedere vogel op zijn ofwel hare wijs. Verschillende nestvormen, eieren, broedduur etc., nestvlieders of nestblijvers, het wordt alles duidelijk gemaakt in het inleidende gedeelte. Ook vindt men daarin tips om uit het nest gevallen jongen groot te brengen, nestkasten te maken en de tuin vogelvriendelijk in te richten. Vervolgens wordt van 72 bij ons bekende vogelsoorten kort het uiterlijk beschreven en meer uitgebreid de nestbouw, het broeden en het verzorgen van de jongen. Alles goed geïllustreerd met kleurenfoto's van nesten met legsels of pas uitgekomen jongen en voerende ouders. Tot besluit een tabel met broedgegevens, literatuuropgave en een adressenlijst van instanties op 't gebied van vogelbescherming en vogelonderzoek. Aardig boekje voor de vogelliefhebber. Onl…Lire la suite

Suggestions