Livre
Néerlandais

De dromenjager

Mary Heylema (auteur), Jeska Verstegen (dessinateur)
Public cible:
6-8 ans et plus
Genre:
Gedichten voor de onder-, midden- en bovenbouw van de basisschool over verschillende onderwerpen. Met zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 4 t/m 12 jaar.
Extra subject
GED, Makkelijk lezen
Titre
De dromenjager / Mary Heylema ; met ill. van Jeska Verstegen
Auteur
Mary Heylema
Dessinateur
Jeska Verstegen
Langue
Néerlandais
Éditeur
Rijswijk: De Vier Windstreken, 2006
46 p. : ill.
ISBN
90-5579-831-2

Commentaires

Bundel met zestien gedichten, verdeeld over onder-, midden- en bovenbouw van de basisschool, over uiteenlopende onderwerpen. Dit varieert van 'Een gesprek met veel pinguïns en een walvis' tot 'Wie ben ik'. Een paginagrote illustratie van respectievelijk een hondje, walvis en dinosaurus leidt de verschillende delen in. De meeste gedichtjes hebben geen rijmschema, maar zijn ritmisch van taal; de andere hebben een wisselend rijmschema. De meeste gedichten bestaan uit vier tot zes coupletten. Zowel kleine als paginagrote grappige, ietwat karikaturale zwart-witpentekeningen ondersteunen de vlot lopende tekst. Debuut van een auteur, die werkzaam is als docente Nederlands op een lerarenopleiding. Op de omslag staat een gekleurde tekening van 'De dromenjager', een gedichtje voor de middenbouw. Vanaf ca. 4 t/m 12 jaar.

De dromenjager

De Dromenjager' bundelt zestien gedichten in drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat vijf gedichten voor kleuters (onderbouw). De laatste twee hoofdstukken bundelen elf gedichten voor leerlingen van de lagere school (middenbouw en bovenbouw). Het codewoord voor deze bundel lijkt wel 'herkenbaarheid'. Stuk voor stuk sluiten de gedichten aan bij de leef- en ervaringswereld van de leeftijdsgroep waarvoor ze bedoeld zijn. Leerkrachten zullen dit boekje zeker kunnen gebruiken in hun klaspraktijk. Ritme en metrum kloppen in de gedichten voor de jongste groep kinderen, bovendien rijmen ze ook. Haast alle gedichten uit deze bundel zijn geschikt voor voordracht- of dramalessen. Maar de schoonheid en verscheidenheid van de Nederlandse taal wordt niet echt bespeeld. Het titelgedicht 'De Dromenjager' komt nog het meest in de buurt van echte poëzie.