Livre
Néerlandais

België en zijn koningen : monarchie en macht

Mark Van den Wijngaert (auteur), Lieve Beullens (auteur), Dana Brants (auteur)
Bij het ontstaan van de Belgische natie in 1830 koos men voor een erfelijke monarchie die aan banden gelegd werd door de ministeriële verantwoordelijkheid. Het is dus de regering die de lakens uitdeelt en politieke verantwoording schuldig is aan het verkozen parlement. Het concept was modern en baanbrekend in zijn tijd, waardoor de koningen zich maar moeilijk konden vinden in deze liberale grondwe
Titre
België en zijn koningen : monarchie en macht
Auteur
Mark Van den Wijngaert 1940- Lieve Beullens Dana Brants
Langue
Néerlandais
Éditeur
Antwerpen: Houtekiet, 2000
413 p. : ill.
ISBN
90-5240-570-0

Commentaires

Mark van den Wijngaert, hoogleraar Hedendaagse Geschiedenis aan de KU Brussel, vormde met Lieve Buellens en Dana Brants een triade van historici om het complexe verhaal van België en zijn koningen systematisch uit de doeken te doen. Hun boek brengt geen sensationele onthullingen, maar het reilen en zeilen van de Belgische Saksen Coburgers wordt er wel uitvoerig en objectief in beschreven. Zet men ze op een rijtje, dan is het opvallend hoe sedert 1830 de rechtstreekse invloed van de vorsten stap na stap werd ingeperkt, maar dat ze soms een morele invloed uitoefenden, omgekeerd evenredig aan hun werkelijke macht. Dat gold vooral voor Albert I en Boudewijn. Albert II, die de uitvoerder van het testament van zijn broer wordt genoemd, lijkt op weg eenzelfde prestige te verwerven. Het vorstenhuis, dat zich zo lang aan het unionisme vastklampte, wordt steeds meer de band van het federale België. Leopold I, nog een telg van het ancien régime, behandelde zijn ministers als secretaris…Lire la suite
Wat voor macht hadden de Belgische koningen (en de prins-regent Karel)? Hoe opereerden ze op het gebied van defensie en buitenlandse politiek, hoe gingen ze om met 'hun' kabinetten en met de partijpolitieke ontwikkelingen, wat was hun inbreng in de koloniale politiek en in de Vlaamse kwestie? Nadat eerst van alle vorsten (van Leopold I tot en met Albert II) afzonderlijk een portret wordt geschetst, worden bovenstaande vragen themagewijs beantwoord - waarbij per onderwerp steeds alle koningen (en de prins-regent) en hun inbreng de revue passeren. De drie auteurs, allen historici, bouwden voort op 'Monarchie en macht' (nu de ondertitel van het onderhavige boek) dat in 1992 verscheen* en dezelfde opzet had, maar waarvan de tekst is geactualiseerd met de meest recente literatuur. Daardoor is het een waardevol naslagwerk geworden over de ontwikkeling die de Belgische monarchie heeft doorgemaakt van (concrete) macht naar (oncontroleerbare) invloed. Behalve een literatuurlijst en een stamboo…Lire la suite