Livre
Néerlandais

Roundhay, tuinscène

Marente De Moor (auteur)
Elf jaar na de verdwijning in 1890 van de Franse uitvinder van de film gaat zijn zoon naar hem op zoek.
Extra subject
Vader-zoonrelatie
Titre
Roundhay, tuinscène
Auteur
Marente De Moor
Langue
Néerlandais
Édition
1
Éditeur
Amsterdam: Querido, 2013
336 p.
ISBN
9789021449968 (hardback)

Commentaires

Geen dagelijkse kost

AKO-prijswinnares Marente de Moor schreef een roman over de uitvinders van het einde van de negentiende eeuw. Knettergek voor hun tijd, visionair in onze ogen. Maria Vlaar

Met haar derde romanRoundhay, tuinscène heeft Marente de Moor de onbekende en interessante wereld tot leven willen roepen van Bell, Daguerre, Edison, Lumière: de grote, gedreven uitvinders van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Elektriciteit, telefonie, fotografie en alle nieuwigheden en verworvenheden waarzonder we nu de wereld niet voor kunnen stellen, zijn ontdekt en uitgevonden in die spiltijd voor de cultuur en de wetenschappen. Met geestige zelfverzonnen reclameteksten trapt De Moor die tijdgeest vol op de staart: 'De nieuwste pantografen zetten niet alleen uw bewegingen op papier, ook uw hersenspinsels worden haarfijn gekopieerd, zodat u te allen tijde uw gedachten erop na kunt slaan!'

De Moor richt haar spotlight op Louis Le Prince, in de roman Valéry Barre geheten, geboren 1842, die het twee seconden durende filmpjeRoundhay Garden Scene (zie YouTube) maakte ver voordat Lumière en Edison patent aanvroegen op wat hún uitvinding zou gaan heten, en met d…Lire la suite

Dijon, september 1890. Valéry Barre, de Fransman die de film uitvond, stapt op een trein naar Parijs, waar hij nooit zal aankomen. ‘Hij kan niet even bij zichzelf besluiten dat hij er niet meer is, eerst moet iemand hem missen,’ merkt de verteller van Roundhay, tuinscène op. Dat gebeurt al snel. En weg is hij. De jongste roman van Marente de Moor over een protagonist die verdwijnt voor hij zijn rol gespeeld heeft, valt met deur in huis. De driehonderd bladzijden die volgen, schetsen het meeslepende relaas van wat een man ertoe drijft voor zijn uitvinding op de vlucht te slaan en van een zoon die jaren later naar zijn vader op zoek gaat.
Opmerkelijk is dit boek zeker wel. De Moor heeft een opvallend sterk tijdsbeeld opgetekend van de late negentiende eeuw, ‘die werkelijk oneindig leek.’ De Franse en Angelsaksische wereld zijn klaar voor het moderne leven dat de eeuwwisseling belooft. Dat voelen de figuren in deze roman zeker. Bij hun grootouders ‘bleef alles, tot en met he…Lire la suite
Deze nieuwe roman van AKO-prijswinnares Marente de Moor (1972, dochter van schrijfster Margriet de Moor) speelt zich af in de prille dagen van de uitvinding van de film. In 1890 verdwijnt de uitvinder daarvan, Valéry Barre, in Frankrijk. Deze man is gemodelleerd naar Louis Le Prince, maker van de eerste film ooit, Roundhay Garden Scene (1888) van nog voor Edison en Lumière. Andere uitvinders en patentjagers staan te dringen om nieuwe uitvindingen op hun naam te schrijven. Zo ook Edison, de verduisteraar, die zich ideeën van anderen probeert toe te eigenen. Elf jaar na de verdwijning van Barre gaat diens zoon op zoek naar zijn vader. Op de grens van de oude en de nieuwe wereld, in een periode van geloof in vooruitgang, maar ook aarzeling, speelt deze sfeervolle ideeënroman zich af. De werkelijkheid en het vastleggen van het ogenblik in de prilste dagen van de film worden geëvoceerd. In een zorgvuldige stijl, in wisselend perspectief, met een veelheid aan leidmotieven wordt dit geheimzi…Lire la suite