Commentaires

Dit mooie fotoboek gaat in op de verschillende aspecten van tradities in onze hedendaagse Vlaamse samenleving en op onder meer de problematiek van tradities in de geseculariseerde maatschappij. Tradities zijn zeer uiteenlopend. Ze kunnen deel uitmaken van het erfgoed of nog redelijk nieuw zijn en roepen bij iedereen iets anders op. Soms zijn ze verbonden aan vooroordelen en worden ze aanzien als oubollig en soms worden ze als evident, zinvol en nuttig ervaren. Vaak houden ze, verspreid over onze wereld, verband met religie, levensmomenten en rituelen. Denken we daarbij maar aan de geboorte, de initiatie, het huwelijk, de dood, het vieren van feestdagen, lentefeesten en carnaval. Enkele Vlaamse tradities zijn uitgegroeid tot heuse spektakels, zoals de Ieperse Kattestoet, de Gouden Boomstoet van Brugge, de Brusselse Ommegang. en de Halloweenvieringen in Gaasbeek en Tervuren.
Tradities brengen mensen dichter bij elkaar. De ene persoon brengt immers iets over naar een andere persoon,…Lire la suite
Vlaanderen is rijk aan tradities. Ze behoren tot het erfgoed en zijn vaak generaties lang meegegeven. Veelal houden ze verband met religie, levensmomenten en rituelen. Denken we daarbij maar aan de geboorte, de initiatieriten, het huwelijk, de dood, het vieren van feestdagen, lentefeesten en carnaval. Tradities zijn vaak plaatsgebonden. In dit boek staat daarom bij elke foto de naam van het dorp, de stad of de streek vermeld. Ook de in Vlaanderen sterk groeiende tradities zoals het Suikerfeest (islam) en het Loofhuttenfeest (jodendom) worden niet vergeten. Op die manier blijkt dat het samenleven in een wereld van diversiteit ook een instrument van cohesie kan bevatten. Drie deskundigen geven hun visie op de ontwikkeling van tradities en de contrasten tussen traditie en geseculariseerde wereld. Maar het boek wordt vooral gedragen door de veelheid uit het leven gegrepen foto’s. Bij elke foto staat een stukje tekst met de belangrijkste informatie. Een geslaagd fotoboek dat ingaat op vers…Lire la suite