Livre
Néerlandais

Rituelen en gewoonten in Europa

Lucien De Cock (auteur)

Rituelen en gewoonten in Europa

Dans la série:
Titre
Rituelen en gewoonten in Europa
Auteur
Lucien De Cock
Langue
Néerlandais
Éditeur
Leuven: Davidsfonds, 2006
501 p. : ill.
ISBN
90-77942-02-5

Commentaires

'Geschiedenis van de dood' biedt een uitgebreid cultuurhistorisch overzicht van hoe in Europa met de stoffelijke resten van overledenen werd omgegaan van de prehistorie tot op de dag van vandaag. Gewoonten en rituelen rond de lijkbezorging zijn weliswaar afhankelijk van diverse filosofische en religieuze overtuigingen door de eeuwen heen, maar in dit opvallend uitgebreide en gediversifieerde standaardwerk richt de auteur zich in de eerste plaats op het onderscheid in de verschillende uiterlijke verschijningsvormen, zonder daarbij dieper in te gaan op de geloofsopvattingen die aan de basis liggen. Ongeacht de periode of de diversiteit in de Europese cultuur, hebben de mensen steeds getracht om de dode op een of andere manier een plaats te geven in het leven. Duizenden jaren geschiedenis hebben dan ook miljoenen graftekens nagelaten in de vorm van megalieten, mausolea, kerken en begraafplaatsen. Lucien de Cock slaagt er wonderwel in orde te brengen in deze enorme verscheidenheid. Zijn s…Lire la suite
In dit standaardwerk neemt de auteur de lezer mee op een funeraire reis door Europa. Hierin worden riten en gewoonten over de dood per hoofdstuk behandeld. Niet alleen het sterven en begraven in de tegenwoordige tijd worden beschreven, maar ook het historisch perspectief wordt in woord en beeld belicht. De auteur pretendeert veertig jaar aan deze materie gewerkt te hebben om al die informatie over de dodencultus te verzamelen. Het resultaat mag er dan ook zijn! Door de hoofdstukmatige indeling is de informatie overzichtelijk en zijn historische feiten snel op te zoeken. Verschillende graven op begraafplaatsen, in kathedralen, graftombes, grafkelders en tumuli passeren de revue met vermelding welke bekende persoonlijkheden er hun laatste rustplaats hebben gevonden. Tevens wordt een overzicht gegeven hoe verschillende volkeren omgaan met het funeraire gedachte- en cultuurgoed. De auteur is pleitbezorger voor het funeraire toerisme in relatie tot de cultuurgeschiedenis. Deze aanbevelensw…Lire la suite