Livre
Néerlandais

Van Morendoders tot botsende beschaving : de duizendjarige oorlog tegen de islam

Lucas Catherine (auteur)

Van Morendoders tot botsende beschaving : de duizendjarige oorlog tegen de islam

Commentaires

De Belgische historicus Henri Pirenne beweerde al in 1930, in zijn boek Mahomet et Charlemagne, dat Europa zijn identiteit steeds bouwde op de tegenstelling met de eeuwige moslimvijand, die met stelen, veroveren en voortdurende drang naar expansie bedreigend overkwam. Lucas Catherine neemt deze stelling als uitgangspunt voor een zoektocht naar de islamvijandigheid of islamofobie in de Europese geschiedenis. Hij ziet drie sleutelmomenten: de kruistochten voor de 'herovering' van het Heilig Land, de reconquista met de uitzetting van moslims uit Spanje en Portugal, en het kolonialisme, dat de Europese christelijke waarden boven alle andere plaatste. Het gaat om een voortdurende golfbeweging die bestaat uit religieus verzet, humanistische voorrechten en wetenschappelijke alleenheerschappij.
De auteur gaat duidelijk in tegen de denktrant van de 'botsende beschavingen'. Volgens Catherine hebben die 'botsingen' niet zozeer met cultuur of godsdienst te maken, maar wel met macht. Is…Lire la suite
In dit boek bespreekt Midden-Oostenkenner Lucas Catherine de steeds terugkerende islamofobie in de Europese geschiedenis. Hij ziet drie sleutelmomenten: de kruistochten voor de 'herovering' van het Heilig Land, de reconquista van Spanje en Portugal op de Moren, en het kolonialisme, dat de Europese christelijke waarden boven alle andere plaatste. Catherine bespreekt ondertussen onder meer het racisme van de humanisten, en hij uit ook kritiek op de huidige islamofobie, die we terugvinden in de ideeën van Samuel Huntington over de 'botsende beschavingen'. Catherine brengt daartegen in dat de historische tegenstellingen tussen het Westen en de islam vooral te maken hadden met macht en niet met religie of cultuur. Het laatste hoofdstuk wijdt de auteur aan de Vlaamse, provincialistische islamofobie. Het betoog wordt ondersteund met voetnoten, een bibliografie en een index. Catherine herinnert de lezer aan vergeten details en grote feiten uit de geschiedenis, maar toch zal hij bij menig wete…Lire la suite