Livre
Néerlandais

De Tweede Wereldoorlog

Luc De Vos (auteur)

De Tweede Wereldoorlog

Beschrijving van de oorzaken, het verloop en de afwikkeling van de Tweede Wereldoorlog met bijzondere aandacht voor de gebeurtenissen in Belgie͏̈.
Titre
De Tweede Wereldoorlog
Auteur
Luc De Vos 1946-
Langue
Néerlandais
Éditeur
Leuven: Davidsfonds, 2004
407 p. : ill.
ISBN
90-5826-283-9

Commentaires

Een overzicht van de Tweede Wereldoorlog in één boekdeel onderbrengen is een hachelijke onderneming en vergt een nauwgezette planning waarbij rekening moet worden gehouden met doelstellingen en beperkingen, wil men niet verzanden in gemeenplaatsen. De auteur koos dan ook doelbewust voor de essentie van het militaire gebeuren, en randfenomenen als verzet, collaboratie, propaganda, genocide en diplomatie komen in dit overzicht niet aan bod. Luc de Vos opteerde voor een lijnrecht en dus chronologisch verloop van het oorlogsgebeuren. In een eerste hoofdstuk wordt van start gegaan met beschouwingen over het kiemen van een nieuw wereldconflict in het interbellum, de tijdsspanne tussen de twee wereldoorlogen. De krachtverhoudingen aan de vooravond van de Duitse inval in België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië worden nader bekeken, waarna het uitbreken van de eigenlijke strijd in mei 1940 wordt doorgetrokken tot en met het einde van het Duitse Rijk en Japan.
Het zal de lezer well…Lire la suite
De auteur is hoogleraar geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School te Brussel en buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij publiceerde reeds eerder het naslagwerk 'De Eerste Wereldoorlog'*. In deze publicatie beschrijft hij nogmaals de belangrijkste gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Hij maakt hierbij gebruik van talloze onderzoeksbronnen en nieuwe gegevens, die de laatste jaren openbaar zijn gemaakt. In chronologische volgorde analyseert hij vooral de militaire operaties tijdens dit wereldwijde conflict. Als Belgisch auteur schenkt hij grote aandacht aan die fasen van de oorlogvoering, waarbij België betrokken was of die zich afspeelden op Belgisch territorium. Bijvoorbeeld de inval in mei 1940, de luchtlandingen bij het fort Eben Emael, het Ardennen-offensief, de slag aan de Leie en de bevrijding van België. Een goed leesbaar en zeer uitgebreid verslag, geïllustreerd met talloze zwartwitfoto's en duidelijke overzichtskaarten. Een van de bet…Lire la suite

À propos de Luc De Vos

Luc De Vos, né à Ostende en 1946, est un professeur belge. De formation, il possède une licence en histoire » et un doctorat en philologie et philosophie-histoire.

Il fut professeur en politique belge à la Katholieke Universiteit Leuven ainsi que professeur d'histoire militaire à l'École royale militaire et chef du département « Étude des conflits » de cette institution. Il est, en outre, un ancien colonel de l'armée belge qui était stationnée sur le territoire occupé de l'Allemagne de l'Ouest.

Luc De vos, qui est souvent invité à commenter des événements militaires dans les médias flamands a pris sa retraite le 4 juillet 2012.

Publication