Livre
Néerlandais

De verloren droom van Pieter Gillis : historische roman over Antwerpen tussen Reformatie en humanisme

Joris Tulkens (auteur)

De verloren droom van Pieter Gillis : historische roman over Antwerpen tussen Reformatie en humanisme

Dans la série:

Commentaires

In deze historische roman vertelt de Vlaamse schrijver Joris Tulkens (1944) het levensverhaal van de zestiende-eeuwse Antwerpse stadsgriffier Pieter Gillis, een boekenverzamelaar en lid van een vereniging van humanisten, kunstenaars en drukkers. De auteur verhaalt Gillis' leven aan de hand van tien brieven, die hij tussen 1524 en 1531 schreef aan zijn vriend en vertrouweling Beatus Rhenanus. De plechtstatige brieven worden telkens gevolgd door een vlot verteld hoofdstuk waarin de briefschrijver zich tot de lezer richt. Ondertussen maak je zowel kennis met de denkwereld, emoties en dagelijkse beslommeringen van het hoofdpersonage, als met de wereldlijke en religieuze ontwikkelingen. Bij dat alles worden figuren als Erasmus, Thomas More en Albrecht Dürer uitgewerkt tot driedimensionale personages. Tulkens weet historische geloofwaardigheid te koppelen aan een grote psychologische diepgang. Bovendien schetst de auteur een treffend beeld van Antwerpen, dat in de eerste helft van de zestie…Lire la suite