Livre
Néerlandais

Kinderen in de Eerste Wereldoorlog

Johan Delbecke (auteur), Yara Casteleyn (auteur), Elsy Chatelet (auteur)
Titre
Kinderen in de Eerste Wereldoorlog / Johan Delbecke, Yara Casteleyn, Elsy Chatelet ... [et al.]
Auteur
Johan Delbecke Yara Casteleyn Elsy Chatelet
Langue
Néerlandais
Éditeur
Tielt: Lannoo, 2000
240 p. : ill.
ISBN
90-209-4191-7

Commentaires

Onder leiding van hun geschiedenisleraar Johan Delbecke onderzochten 17 leerlingen uit het laatste jaar van een middelbare school te Roeselare de levensomstandigheden van kinderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze beperkten hun studieterrein hoofdzakelijk tot West-Vlaanderen, omdat daar, in de onmiddellijke nabijheid van wat destijds het frontgebied was, de leefwereld van het kind het sterkst de invloed van de oorlog onderging. Dit lovenswaardige en originele initiatief bracht al snel zoveel boeiend materiaal aan het licht -- want voor veel aspecten bleek de kindertijd in de oorlog een nagenoeg onontgonnen historisch terrein te zijn -- zodat een publicatie in boekvorm niet kon uitblijven. De feiten en geschiedenissen gedistilleerd uit talrijke interviews met nog overlevenden uit de Tweede Wereldoorlog in de streek, biedt een nu eens ontroerend, dan weer tragisch en bijwijlen zelfs humoristisch verhaal over de kindertijd in de oorlogsjaren. Het boek toont aan hoe deze oorlog zijn stem…Lire la suite
Zeventien eindexamenklas-scholieren uit Roeselare en hun leraar geschiedenis verzamelden in 1998-1999 getuigenissen bij 64 overlevenden die de Eerste Wereldoorlog als kind meegemaakt hadden en uit tientallen oorlogsdagboeken. Hun thema was: de leefomstandigheden van kinderen tijdens die oorlog nabij het front in West-Vlaanderen, m.n. rondom Roeselare (bezet gebied) en Ieper (geallieerd gebied). Ook de Belgische kinderen die tijdens het conflict in Frankrijk en Zwitserland naar school gingen, krijgen hun deel. Toen bleek dat deze aspecten nauwelijks aan bod waren gekomen in vroegere publicaties, besloot men terecht het verslag uit te geven in boekvorm. Het resultaat is een meeslepend portret van de toenmalige kindertijd, zowel thuis als op school en in weeshuizen, met zowel pijnlijke als vrolijke momenten. We krijgen ook veel informatie over voeding, gezondheid en ziekten, taaltoestanden in Komen, rantsoeneringen en smokkelpraktijken. De getuigenissen uit de oorlogsdagboeken werden aan…Lire la suite