Livre
Néerlandais

Respectvol omgaan met personen met dementie : een praktijkgids voor de zorgsector

Johan Abrahams (auteur)

Respectvol omgaan met personen met dementie : een praktijkgids voor de zorgsector

Praktische informatie voor mensen in de zorgsector.
Titre
Respectvol omgaan met personen met dementie : een praktijkgids voor de zorgsector
Auteur
Johan Abrahams
Langue
Néerlandais
Édition
1
Éditeur
Leuven: Acco, 2009
208 p. : ill.
ISBN
9789033476020

Commentaires

In dit boek stelt Johan Abrahams een nieuw zorgkader voor op basis van het acroniem 'respect', waarin inzichten uit verschillende psychogeriatrische modellen, referentiekaders, methodieken en omgangsvormen worden geïntegreerd. 'Respect' verwijst naar de volgende pijlers: 'ruimtelijk ervaren', 'eigenheid (h)erkennen', 'samen beslissen en handelen', 'plezier en zin beleven', 'eenduidig empathisch toewenden', 'communicatie en comfort cultiveren' en 'toestand evalueren'. In dit raamwerk zijn er steeds twee mogelijkheden: je kan rond één letteritem organisatiebreed werken, of je kan alle letters toepassen op één aspect in de zorg (bijvoorbeeld de maaltijd).

Alle hoofdstukken zijn identiek opgebouwd. Eerst is er een duiding van het zorgkader, en daarna volgen een bespreking van een dwarsitem, een verdiepingsmoment en de voorstelling van een dilemma (bijvoorbeeld technologie in de zorg). Daarnaast komt ook de wisselwerking tussen de letters van respect en de aandachts- en actiepunten …Lire la suite
In dit boek presenteert Johan Abrahams, socioloog en directeur van een zorgorganisatie, een raamwerk met betrekking tot de zorg voor personen met dementie. De auteur integreert inzichten uit verschillende psychogeriatrische modellen, referentiekaders, methodieken en omgangsvormen. Centraal staat het letterwoord RESPECT, dat verwijst naar de pijlers 'Ruimtelijk ervaren', 'Eigenheid (h)erkennen', 'Samen beslissen en handelen', 'Plezier en zin beleven', 'Eenduidig empathisch toewenden', 'Communicatie en comfort cultiveren' en 'Toestand evalueren'. Al deze items worden besproken in een apart hoofdstuk, dat telkens wordt aangevuld met een zogenoemde 'contrastervaring', reflectievragen, enkele verdiepingsmomenten en een bespreking van een 'dwarsitem'. Achteraan volgt een uitgebreide bibliografie. Dementie wordt in dit boek niet gezien als een mensonwaardige aandoening en de auteur kiest volmondig voor de beschermingswaardigheid van het leven met dementie. Een respectvol boek met praktische …Lire la suite