Livre
Néerlandais

Helden! : mensen die de wereld mooier maakten

Janny Van der Molen (auteur), Els Van Egeraat (dessinateur)

Helden! : mensen die de wereld mooier maakten

Public cible:
9-11 ans et plus
Elf verhalen over 'helden' als Anne Frank, Mahatma Gandhi en Florence Nightingale. Met informatie over deze bekende mensen en fijne waterverfillustraties. Vanaf ca. 10 jaar.
Contenu
Bevat: Mahatma Gandhi: hoe een kleine man met een wandelstok zijn land wilde bevrijden met een handvol zout, Aletta Jacobs: De vrouw die vocht voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen, Nelson Mandela: De man die 27 jaar gevangen zat om vrede te brengen, Charles Dickens: De man die arme kinderen een stem en gezicht gaf, Moeder Teresa: De vrouw die vreugde bracht onder de allerarmste armen, Michail Gorbatsjov: de man die Oost en West weer samenbracht, Anne Frank: Het meisje dat de moed nooit opgaf, Martin Luther King en Barack Obama: Een strijder voor gelijke rechten en een brenger van hoop, Anna Maria van Schurman: Het meisje dat studeerde achter een gordijntje, Florence Nightingale: De engel met de lantaarn, Ferdinand Domela Nieuwenhuis: De man die mensen hielp zichzelf te helpen
Titre
Helden! : mensen die de wereld mooier maakten
Auteur
Janny Van der Molen
Dessinateur
Els Van Egeraat
Langue
Néerlandais
Édition
1
Éditeur
Amsterdam: Ploegsma, 2009
397 p. : ill.
ISBN
9789021667676 (hardback)

Commentaires

Toen Nelson Mandela in de gevangenis zat, vond hij troost in het dagboek van Anne Frank. Barack Obama bewonderde altijd al Martin Luther King. En voor Luther King was Mahatma Ghandi een groot voorbeeld. Over onder ander deze personen maakte Janny van der Molen Helden!, met steeds een aantal informatieve pagina's over mensen die de wereld mooier maakten en een verhaal met een kind als hoofdpersoon. Dat kan een kind zijn uit het verleden, dat bijvoorbeeld Aletta Jacobs, Moeder Teresa of Mahatma Ghandi ontmoet. Het kan ook een kind uit het heden zijn, zoals Elske, die het dagboek van Anne Frank leest of een klas kinderen die correspondeert met een Zuid-Afrikaanse klas kort voor de vrijlating van Nelson Mandela. Voor al die kinderen verandert er iets op het moment dat ze direct of indirect in contact komen met de doorgaans internationaal bekende personen: ze raken geïnspireerd iets van hun leven te maken, ze bekijken hun eigen situatie met andere ogen of ze ontdekken onbekende epis…Lire la suite
Het begrip ‘helden’ heeft een evolutie ondergaan. Vroeger dacht men daarbij aan zeehelden, ridders, ontdekkingsreizigers. Maar in dit in kleur geïllustreerde boek gaat het om 'Mensen die de wereld mooier maakten', zoals de ondertitel luidt. De schrijfster laat de volgende personen de revue passeren: Anna Maria van Schurman, Charles Dickens, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Florence Nightingale, Anne Frank, Michail Gorbatsjov, Mahatma Gandhi, Moeder Teresa, Nelson Mandela, Aletta Jacobs, Martin Luther King en Barack Obama. Ongetwijfeld een originele keuze. Van iedere held wordt een korte geschiedenis gegeven en daarna een verhaaltje, waarin een kind kennismaakt met de held in kwestie. Soms zijn dat kinderen uit de tijd van de held zelf, soms kinderen van nu. Een geslaagde en inspirerende combinatie van geschiedenis en fictie. De kleurenillustraties in pen en waterverf zijn in de frisse stijl, die de kinderboekenillustratrice kenmerkt. Helaas zijn haar kwaliteiten als portrettist beperkt. …Lire la suite

Helden!

In dit boek wordt een verhaal verteld over twaalf mensen die de auteur beschouwt als helden. Een aantal zijn heel bekend zoals Mandela en Moeder Teresa, sommige andere zijn bij jongeren niet echt gekend. Elk hoofdstuk start met een korte biografie van de helden: wie ze waren, waar en wanneer ze leefden, wat ze gedaan hebben ... en wordt gevolgd door een verhaal over kinderen die op de ene of andere manier kennis maken met de daden van die held. Het boek begint met een hoofdstuk 'Voor je begint te lezen' waarin de auteur dieper ingaat op de relativiteit van het held-zijn omdat dit voor iedereen een verschillende betekenis heeft. Enerzijds is dit verhelderend maar anderzijds ook wel wat belerend. Deze trend zet zich ook verder in de rest van het boek. De beschrijving van de helden is realistisch, maar het zijn allemaal 'mooie' verhalen. Ook de verhalen die volgen op elke levensbeschrijving zijn met een heel positieve bril geschreven. Dit is echt een boek geschreven vanuit een idealis…Lire la suite