Livre
Néerlandais

De tempeliers : de tempelorde tijdens de kruistochten en in de Lage Landen

Jan Hosten (auteur)

De tempeliers : de tempelorde tijdens de kruistochten en in de Lage Landen

Titre
De tempeliers : de tempelorde tijdens de kruistochten en in de Lage Landen
Auteur
Jan Hosten 1974-
Langue
Néerlandais
Éditeur
[Amsterdam]:: Pearson Education Benelux, 2006
XXII, 354 p., [8] p. pl. : ill.
ISBN
90-430-1061-8

Commentaires

De tempelorde heeft een rijke en bewogen geschiedenis gekend. Hoogtepunt bereikte de orde in de middeleeuwen, toen ze samen met de hospitaliers een vooraanstaande rol speelden gedurende de eerste kruistochten, waar ze opmerkelijke dingen hebben gedaan op militair, diplomatisch en economisch gebied. Haar wijdvertakte handelsbelangen in zowel Europa als het Midden-Oosten maakten dat de orde binnen de kortste keren uitgroeide tot een machtige en gevreesde organisatie. De rijkdom en invloed van de orde lagen meteen ook aan de basis van haar ondergang, toen ze de afgunst op de hals haalden van Philips de Schone en paus Clemens V. De tempeliers werden van de buitenissigste feiten beschuldigd, zowel door de wereldlijke als de kerkelijke instanties. De bezittingen van de orde werden verbeurd verklaard, de tempeliers vervolgd. Hun leiders Jacques de Molay en Geoffroy de Charnay stierven in 1314 op de brandstapel.

In zijn historisch overzicht breekt Jan Hosten met de populaire opvatting …Lire la suite
De geschiedenis van de tempeliers of tempelridders is zeer boeiend en veelzijdig. Tussen 1050 en 1319 na Chr. waren de tempeliers zeer rijk, machtig en toonaangevend. Zij speelden een zeer grote rol bij de kruistochten. Opgaand in hun eigen macht hebben zij zichzelf ten gronde gericht en zijn de meesten aan het begin van de dertiende eeuw door toedoen van de Franse koning Philips IV de Schone als ketters op de brandstapel gekomen. Aan de hand van zeer veel historische bescheiden wordt in tien hoofdstukken met vier tabellen en drie bijlagen, alsmede een volledig chronologisch overzicht, een overvloed van feiten, data, namen, oorzaken, gevolgen en omstandigheden gegeven: een bijna te overvloedige geschiedenis van de tempeliers. Zeer speciaal is de uitvoerig uiteengezette rol van de tempeliers in de Lage Landen en voornamelijk Vlaanderen. De Belgische auteur Jan Hosten draagt met deze studie bij tot verruiming van de feitenkennis en verschaft een dieper inzicht in de rol van de tempelier…Lire la suite