Livre
Néerlandais

De IJzer : het ultieme front

Jacques Bauwens (auteur)

De IJzer : het ultieme front

Ons land is het toneel van vele oorlogen geweest, maar geen enkele spreekt het grote publiek vandaag nog zo sterk aan als ‘Den Grooten oorlog’. Een smalle strook vanaf Nieuwpoort tot aan de Zwitserse grens was de plek waarop onwaarschijnlijk grote aantallen soldaten streden en sneuvelden. Om hoogstens enkele kilometers terreinwinst… Dit boek brengt het fascinerend verslag van vier lange oorlogsjar
Titre
De IJzer : het ultieme front
Auteur
Jacques Bauwens
Langue
Néerlandais
Éditeur
Leuven: Davidsfonds, 2008
257 p. : ill.
ISBN
9789058265265

Commentaires

De laatste oud-strijder van de Grote Oorlog heeft ondertussen het loodje gelegd. De persoonlijke en mondelinge getuigenissen vonden in het beste geval hun weg naar een van de talrijke publicaties in binnen- of buitenland, maar vele witte vlekken in het collectieve geheugen blijven nog oningevuld. Zo werd de rol van het Belgische leger, dat vier jaar stand hield aan de IJzer, door veel buitenlandse auteurs over het hoofd gezien. Deze erg overzichtelijke studie, die voorzien werd van bijzonder interessant en nooit eerder gepubliceerd fotomateriaal, komt tegemoet aan deze lacune.

Eerst krijgen we een kort overzicht met betrekking tot de omstandigheden die leidden tot de Derde Balkanoorlog en de Eerste Wereldoorlog, de situatie in België bij het uitbreken van het conflict, en de belegering en ontsnapping van het merendeel van het Belgische leger uit het belegerde Antwerpen (28 september-10 oktober 1914). Daarna belanden we bij de hoofdmoot van dit historische werk en vernemen we h…Lire la suite
In dit boek gaat Jacques Bauwens, leraar geschiedenis en gids in de Vlaamse Westhoek, dieper in op de rol die het Belgische leger speelde in de slag om de IJzer tijdens de Eerste Wereldoorlog, een onderwerp dat door veel auteurs over het hoofd werd gezien. Eerst wordt kort ingegaan op de omstandigheden die leidden tot de Eerste Wereldoorlog, de situatie in België bij het uitbreken van het conflict, en de ontsnapping van het merendeel van de Belgische soldaten uit het belegerde Antwerpen. De hoofdmoot van het boek bespreekt de slag om de IJzer aan de hand van dagboeken, getuigenissen, memoires, brieven en kaartmateriaal. We lezen o.m. over wat voorafging, het eerste treffen, de inundatie van de IJzervlakte en de vier jaar durende patstelling die daarop volgde. Erg interessant is de ook rubriek 'Beeld-verhaal', waarin de vernieling aanschouwelijk wordt gemaakt aan de hand van werk van oorlogskunstenaars en zwart-witfoto's. Veel daarvan is afkomstig uit familiearchieven en werd nooit eer…Lire la suite