Livre
Néerlandais

Marcus@godmail.com

Public cible:
12-14 ans et plus
Genre:
De evangelist Marcus vertelt in e-mails over de totstandkoming van zijn Bijbelboek. Vanaf ca. 13 jaar.
Extra subject
brieven
Titre
Marcus@godmail.com
Auteur
Herman Van Campenhout
Langue
Néerlandais
Édition
1
Éditeur
Sint-Niklaas: Abimo, 2010
102 p.
ISBN
9789059325074 (paperback)

Commentaires

Het Marcusevangelie in het Nieuwe Testament kwam tot stand kort voor of na het jaar 70 n. Chr. In de vorm van een e-mailwisseling tussen de Vlaamse auteur en de schrijver van het Bijbelboek Marcus wordt in deze uitgave beschreven hoe dit Bijbelboek tot stand gekomen zou kunnen zijn. De auteur tracht te ontdekken waar Marcus zijn inspiratie vandaan heeft gehaald en hoe hij zijn verhaal heeft opgebouwd. Het boek is zowel een verzameling van echte feiten als ook de fantasie van de auteur bij het lezen van het Marcusevangelie. Het boek is opgebouwd uit eigentijdse vragen van de auteur gevolgd door beantwoording. Tussen de e-mails door staat op grijs getinte pagina's zakelijke informatie die een goed tijdsbeeld geeft en de antwoorden van Marcus verduidelijkt. Handzaam formaat. Eigentijds taalgebruik. De auteur was jarenlang leraar Nederlands en godsdienst. Bedoeld als eerste kennismaking met het Marcusevangelie. Voor jongeren vanaf ca. 13 jaar met een protestants-christelijke achtergrond.