Livre
Néerlandais

Karel ende Elegast

Geert H.M. Claassens (éditeur intellectuel)
Tekstuitgave van de middeleeuwse ridderroman.
Titre
Karel ende Elegast
Éditeur intellectuel
Geert H.M. Claassens
Titre uniforme
Karel ende Elegast
Langue
Néerlandais
Langue originale
Néerlandais moyen (vers 1050-1350)
Éditeur
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002
56 p.
Note
Met Nederlandse en Middelnederlandse teksten
ISBN
90-5356-563-9

Commentaires

Van de Karelroman Karel ende Elegast verschenen in 1998 bijna gelijktijdig twee edities (zie Li 1998, p. 569) en vier jaar later is er alweer een nieuwe uitgave op de markt, dit keer bezorgd door Geert Claassens (hoofddocent Middelnederlandse literatuur aan de KU Leuven). Het telkens opnieuw recycleren van teksten die duidelijk tot de (Middelnederlandse) canon behoren, kan leiden tot de vraag of tijd en energie niet beter besteed zouden worden aan het voor een breder publiek toegankelijk maken van minder gemakkelijk bereikbare teksten. Claassens' keuze is weliswaar verantwoord doordat hij een licht kritische leeseditie bezorgt van één bepaalde tekstgetuige: de in de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag bewaarde incunalbel Die historie van coninck Karel ende van Elegast. Anderzijds is van deze incunabel sinds 1977 een (door A.M. Duinhoven bezorgde) facsimile-editie voorhanden, een voor studenten (Claassens' primaire doelpubliek) toch niet onaardig werkinstrument.

D…Lire la suite
Dit deel uit de Alfa reeks is een voorbeeldige, simpele, beknopte en toch genuanceerde en alles behalve oppervlakkige editie van 'Karel ende Elegast'. De editie heeft als doelgroep (eerste en tweede jaars) studenten Nederlandse letterkunde, maar is ook heel goed leesbaar en bruikbaar voor iedereen die deze klassieker in de oorspronkelijke taal en spelling (van de laat vijftiende-eeuwse druk) wil lezen. Een sober boekje, zonder plaatjes, maar degelijk en betrouwbaar. Met een goede inleiding, verantwoording en literatuuropgave. Het enige wat ontbreekt is een multimediale paragraaf over 'Karel ende Elegast' op internet.