Commentaires

De prenten uit dit boek komen uit de animatiefilm die over Lancelot is gemaakt. Mijn eerste indruk bij deze uitgave was, jammer dat het niet in een veel groter formaat werd uitgegeven om de mooie prenten volop tot hun recht te laten komen. Na lectuur dacht ik, hadden ze de tekst maar wat ingekort en de ingewonnen ruimte aan de illustraties besteed. De coverillustratie toont Lancelot, die eigenlijk heel gewoon Albert heet, als een gebogen en moegestreden man. Slechts zijn helm en zijn naam herinneren aan de krijger die hij wil zijn. Geven hem een vals gevoel van veiligheid. In feite houdt die helm al zijn "Akelige gedachten" vast, "Moord en brand. En heel veel gif". Lancelot verliest er zichzelf in, de prenten tonen hoe zijn gezicht vervaagt, onherkenbaar wordt. Een van vermoeienis verlamde Lancelot heeft geen verweer tegenover kleine pestkoppen. Zijn halfslachtige dreigementen en gebalde vuisten maken hen enkel baldadiger. Geweld lokt geweld uit. Want wat gebeurt er als Lancelot van z…Lire la suite