Commentaires

Het grootste verschil met de welbekende doktersromans is dat deze roman zich afspeelt in het preutse victoriaanse Engeland, in 1882. De Studente staat op een dag op de stoep bij de Dokter om daar les te krijgen in de anatomie. Het laat zich raden dat die lessen in anatomie al snel heel letterlijk worden genomen. Er ontstaat een kat- en muisspel tussen beide personages in wie zich figuurlijk bloot durft te geven. Langzaam komt de ware aard van de Dokter en de Studente aan het licht en blijkt hoe hun excentrieke gedrag te verklaren valt. Het afwisselen van de ik-persoon in elk hoofdstuk levert een goede inkijk op in de gedachten en gevoelens van de Dokter en die van de Studente. Het feit dat de hoofdpersonages geen naam krijgen en steeds worden aangeduid als 'Dokter' en 'Studente' draagt bij aan het mysterieuze van beide personen, maar wordt als snel vermoeiend door het kinderlijke karakter ervan. Debuut van de auteur, die tevens studente geneeskunde is aan de Universiteit in Antwerpen is.