Livre
Néerlandais

Schatten en scheepswrakken : boeiende onderwaterarcheologie in de Noordzee

Dirk Termote (auteur), Tomas Termote (auteur)

Schatten en scheepswrakken : boeiende onderwaterarcheologie in de Noordzee

Van militaire schepen uit de twee wereldoorlogen tot vrachtschepen en containers, van houten zeilschepen en yachten tot vliegtuigen. In de Belgische territoriale wateren bevinden zich maar liefst 277 gekende en onbekende wrakken die door storm, oorlog, brand... op de bodem van de Noordzee zijn beland. Schatten en scheepswrakken geeft voor het eerst een systematisch overzicht van elke obstructie in
Titre
Schatten en scheepswrakken : boeiende onderwaterarcheologie in de Noordzee
Auteur
Dirk Termote Tomas Termote
Langue
Néerlandais
Éditeur
Leuven: Davidsfonds, 2009
352 p. : ill.
ISBN
9789058266095 (gebonden)

Commentaires

In de Belgische territoriale wateren bevinden zich naar verluidt 277 gekende en onbekende wrakken die door storm, oorlogsomstandigheden of door opgelopen schade op de bodem van de Noordzee zijn beland. Het betreft hier schepen uit de Tweede Wereldoorlog, vrachtschepen, containerschepen, houten zeilschepen, jachten en zelfs vliegtuigen.

De auteurs en samenstellers van het bijzonder gedetailleerd en prachtig gedocumenteerd naslagwerk Schatten en scheepswrakken zijn vader en zoon Dirk en Tomas Termote, maritiem archeologen, die jarenlang talloze duiksessies hebben ondernomen om dit werk tot stand te brengen. Dit werk kan worden beschouwd als een primeur in het onderwater- en wrakkenonderzoek in België en is de culminatie van hard gezochte en ingewonnen informatie van op de zeebodem, zorgvuldig puzzelwerk in archieven en het contact met vele mensen en instituten die een betrouwbare maritieme betrokkenheid genieten. De bijeengezochte informatie is het resultaat van nagenoeg v…Lire la suite
In dit boek schetsen maritiem archeologen Dirk en Tomas Termote een beeld van de vele scheepswrakken die door storm, oorlogsomstandigheden of andere oorzaken op de (Belgische) bodem van de Noordzee zijn beland. Het boek gaat terug op de talloze duiksessies die de auteurs hebben ondernomen, zorgvuldig puzzelwerk in archieven, en contacten met tal van mensen uit de maritieme sector. Iedere obstructie in het Belgisch continentaal zeegebied wordt behandeld, van het strand van De Panne richting Oostende en Zeebrugge, over de Westhinder tot aan de banken van de Noordhinder. Op een overzichtskaart worden alle locaties met nummers aangeduid. Bij elk wrak vind je de datering, de locatie, gedetailleerde technische gegevens, de historische achtergrond en de actuele toestand. Dat alles wordt verlucht met schetsen, zeekaarten, onderwaterfoto's, historische afbeeldingen van de schepen en dieptescans. Achteraan volgen een verklarende woordenlijst, een bibliografie en eindnoten. Een nauwkeurig — en v…Lire la suite