Livre
Néerlandais

Schokgolven : terrorisme, fundamentalisme en 11 september

Bart Pattyn (éditeur intellectuel)

Schokgolven : terrorisme, fundamentalisme en 11 september

Artikelen naar aanleiding van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 over zowel de achtergronden en gevolgen van het terrorisme als de reactie daarop.
Titre
Schokgolven : terrorisme, fundamentalisme en 11 september / onder red. van Bart Pattyn ... [et al.]
Éditeur intellectuel
Bart Pattyn
Langue
Néerlandais
Éditeur
Leuven: Davidsfonds, 2002
303 p.
ISBN
90-5826-173-5

Commentaires

Deze 'Leuvense' bundel (bijna alle bijdrages zijn geschreven door KU Leuven-academici) belicht 11/9 vanuit verschillende disciplines, zoals militaire wetenschap, rechtsstudie, politicologie, sociale psychologie, ethiek en risico-sociologie. Het zijn korte, overzichtelijke artikels die een rijk geheel opleveren waarin de kritische tonen niet ontbreken. Vooral de stukken over juridische en ethische aspecten vallen op: ze zijn goed geargumenteerd en stellen zich kritisch op zowel tegenover het terrorisme als de westerse juridische maatregelen en militaire interventies die nu plaatsvinden. Verschillende auteurs besluiten dat de militaire acties in Afghanistan niet gerechtvaardigd waren volgens het principe van de rechtvaardige oorlog omdat de interventie te weinig voorbereid was en te weinig rekening hield met mogelijke burgerslachtoffers. Andere stukken in de bundel zijn soms nogal vaag en overstijgen de betere media-opinie niet. Een algemeen positief kenmerk is dat de auteurs vooral inf…Lire la suite
Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten van 11 september 2001 heeft een groot aantal aan de universiteit van Leuven verbonden wetenschapsbeoefenaars hun krachten gebundeld. In meer dan 25 hoofdstukken wordt het verschijnsel (religieus) terrorisme vanuit verschillende invalshoeken belicht. Zo komen onder meer ter sprake de historische achtergronden van terrorisme; de relatie tussen godsdienst en geweld; de kans dat terroristen in de toekomst gebruik maken van massavernietigingswapens; het antwoord van internationale actoren naar aanleiding van '11 september' (Verenigde Staten, Europese Unie, Rusland); de vraag of de Amerikaanse aanvallen op Afghanistan gerechtvaardigd zijn; gaat terrorismebestrijding ten koste van de mensenrechten; welke rol spelen de media bij terrorisme en de bestrijding daarvan; en wat zijn de gevolgen op korte en langere termijn van de terroristische aanslagen en hun tegenreactie? Een veelzijdige en inzichtelijke bundel over een actue…Lire la suite