Livre
Néerlandais

Levenslang : een blik achter de tralies van de Belgische gevangenissen

Levenslang : een blik achter de tralies van de Belgische gevangenissen

Beschrijving van het sterk verouderde Belgische gevangeniswezen en het bijbehorende justitie͏̈le systeem aan de hand van ervaringen van gevangenen en personeelsleden van penitentiaire inrichtingen.
Titre
Levenslang : een blik achter de tralies van de Belgische gevangenissen
Auteur
Bart Demyttenaere
Langue
Néerlandais
Éditeur
Antwerpen: Manteau, 2002
345 p.
ISBN
90-223-1565-7

Commentaires

Prof. Dr. Kristel Beyens stelt in het woord vooraf van Bart Demyttenaeres boek Levenslang over het gevangeniswezen in België, dat politici en geleerden de afgelopen eeuwen vaak hebben geponeerd dat het beschavingspeil van een natie af te leiden is uit de behandeling van haar misdadigers.

Levenslang

niets gelijkt meer op een mens dan een andere mens, ook al zit hij achter tralies

Het is inderdaad zo dat voor de invoering van de huidige strafmaatregelen, misdadigers vaak in het openbaar aan lijfstraffen werden onderworpen of terechtgesteld. Met fysieke martelingen en de doodstraf wilde men het aangedane leed vergelden, en meteen ook een afschrikwekkend voorbeeld stellen dat de toeschouwer, als vertegenwoordiger van het volk, er diende van te weerhouden gelijkaardige criminele daden te begaan. De invoering van de gevangenisstraf kan dan ook worden beschouwd als een 'humanisering' van de straf. Met vrijheidsberoving als strafmaatregel wordt…Lire la suite
Met de titel geeft de auteur aan dat een gevangenisstraf een leven lang bepalend kan zijn. In dit boek wordt de lezer een blik gegund achter de tralies van het Belgische gevangeniswezen en het daarbij behorende justistiële systeem. Via persoonlijke verhalen van een aantal langgestraften en de meningen van personeelsleden uit diverse inrichtingen komt het beeld van een sterk verouderd en een aan de rand van de samenleving staand strafsysteem naar voren. De duidelijke beschrijving van de strafsystemen, de functies van de diverse burelen binnen het justitieapparaat en het weergeven van de mening van de vrije burger maken dit boek uitermate compleet. De noodzakelijke statistieken zijn gewoon boeiend vanwege de bijgeplaatste tekst. Duidelijk wordt dat het systeem van gevangenhouding en maatschappelijke opvang van (ex)gedetineerden in België sterk achter loopt bij bijvoorbeeld Nederland en de Scandinavische landen. Onder meer vanwege alle commotie rond de behandeling van de zaak Dutroux en …Lire la suite