Livre
Néerlandais

Dikke makkers

Public cible:
6-8 ans et plus

Commentaires

De reeks 'maan roos vis samenleesboekjes' was totnogtoe bestemd voor lezers op AVI-niveau 1, maar biedt nu een nieuw pakket van zes boeken aan voor AVI-niveau 2. Het concept van het samenlezen is strak, eenvoudig en functioneel. Links komt de pagina voor de beginnende lezer, met vijf à tien zinnen in een grote letter en een grote illustratie. Rechts komt de pagina voor de voorlezer, met een iets langere tekst, op niveau AVI 5, in kleinere letter en tegen een effen achtergrond in (wisselende) kleur. Dit concept is anders dan in de samenleesboeken van Clavis, waar regels in grote en kleine letter elkaar afwisselen. Het handige van dat laatste systeem is dat de beginnende lezers ook meekijken ('lezen') naar de moeilijkere zinnen. Bij het Zwijsen-concept blijven ze meer plakken aan hun eigen pagina, maar dat bevordert dan weer beter het zich snel eigen maken van het beoogde AVI-niveau. Het is wel vreemd dat de (aantrekkelijke) illustraties op de linkerpagina bijna altijd een situatie uitb…Lire la suite
Het nijlpaard Emma en het vogeltje Pim leven in een tropisch land en zijn altijd samen. Als Emma wordt gevangen en verscheept naar een dierentuin is Pim vast van plan om bij haar te blijven, maar dat vraagt om een heel slim plannetje. Een samenleesboek uit de nieuwe reeks 'maan, roos, vis'. Origineel en spannend verhaaltje dat telkens op de linker pagina van het boek is geschreven in eenvoudig taalgebruik (AVI 2). Op de rechterpagina's wordt het verhaal aangevuld (op AVI 5-niveau) zodat het boekje echt 'samen' gelezen kan worden door een beginnende en een gevorderde (volwassen) lezer. De beginnende lezer wordt hierdoor duidelijk gestimuleerd. De AVI 2-tekst staat in een schreefloos en groter lettertype gedrukt, de interlinie is hier ruimer. Deze tekst staat over het effen gedeelte van paginagrote, gekleurde acrylschilderingen geplaatst. De illustraties bevatten herkenbare figuren die een vette zwarte lijn als contour hebben. De AVI 6-tekst staat op een pagina van steeds een andere, za…Lire la suite

Dikke makkers

Het Nijlpaard Emma en het vogeltje Pim zijn al jaren vrienden. Zij geniet in haar Afrikaanse poel, hij pikt de beestjes van haar lijf en eet ze op. Op een dag komen er vijf blanke mannen. Ze schieten Emma een verdovingsspuitje in de bil, hijsen haar met een kraan uit de poel en brengen haar aan boord van een schip. Daarbij proberen ze de hele tijd Pim kwijt te spelen. De hele reis weigert Emma alle voedsel. Eenmaal aangekomen in de dierentuin blijkt waarom. Dit is een bijzonder leuk samenleesboekje. Het principe is gekend: beginnende lezers kunnen aan de slag met korte stukjes tekst op AVI-2 niveau op de linkerbladzijde, iemand die al kan lezen, leest de langere en moeilijkere rechterpagina. Het verhaal loopt gewoon door over beide bladzijden. Veel van deze boekjes zijn technisch OK, maar ook niet veel meer dan dat. 'Dikke makkers' stijgt daar bovenuit. Dit ligt aan het best aardige en niet alledaagse verhaal, waarbij kinderen ongemerkt zelfs een en ander opsteken over het nijlpaard. …Lire la suite