Livre
Néerlandais

Vurige tong : vertelling

Ann De Craemer (auteur)

Commentaires

Vurige tong is de debuutroman van Ann De Craemer. De titel refereert naar het feest van Pinksteren en bakent meteen de contouren af van haar vertelling: een persoonlijk gekleurd relaas over, of eerder een directe afrekening met haar katholieke verleden. Het lag in de lijn van de verwachtingen dat de recente pijnlijke gebeurtenissen binnen de katholieke kerk – het seksuele misbruik van kinderen en de manier waarop alles in de doofpot werd gestopt – al of niet direct betrokkenen ertoe zou inspireren ook kond te doen van hun ervaringen met het geloof en de bedienaars ervan.
De drang om dat alles neer te schrijven kwam er voor De Craemer na de dood van haar groottante. Getrouw aan de belofte die zij aan het sterfbed van haar moeder had gedaan, was ze in het klooster getreden. Het openingshoofdstuk en het slotdeel van Vurige tong gaan over 'tante nonne' en omkaderen het verhaal van De Craemers zoektocht naar een eigen identiteit. Die 'Werdegang ins Leben' wordt uitsluite…Lire la suite
De dood van haar tante Denise, die tegen wil en dank non was, zet Ann de Craemer (1981) aan tot het schrijven van dit boek, dat in feite een grote afrekening is met het (Vlaamse) dorpse en vooral zwaar gelovige milieu van haar jeugd. Het hele boek staat bol van de akelige voorbeelden van de kleinzielige mensen uit haar dorp, die haar en ieder ander die afwijkt van de norm kleineren uit naam van God. Akelig, maar ook vermoeiend omdat het pagina na pagina doorgaat. De schrijfster voelt afschuw, maar is tegelijk gefascineerd door de enorme ‘godvruchtigheid’ van de mensen in haar dorp. Ze vlucht naar Brussel als ze volwassen is, maar kan ook daar niet gelukkig worden. Uiteindelijk besluit ze schrijfster te worden en dat lijkt vreemd genoeg alleen te lukken door terug te keren naar haar geboortedorp, waar ze vertrouwde mensen en een vertrouwde omgeving om zich heen heeft. Afrekenen met je streng gelovige jeugd is niet bepaald een nieuw thema. Het eind van dit boek is toch verfrissend. Wel …Lire la suite