Book
Multiple languages

Ode aan Owen

Willie Verhegghe (author)
Title
Ode aan Owen
Author
Willie Verhegghe
Language
Multiple languages
Parallel title
Ode to Owen
Publisher
Gent: Poëziecentrum, 2000
44 p.
Note
Met Nederlandse en Engelse teksten
ISBN
90-5655-033-0

Reviews

Wie zal dit ooit lezen, denkt hij, / hoe zal de wegkwijnende inkt / mijn geschreven pijn bewaren?" Hoewel Wilfred Owen het bij leven in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog nooit vermoed zal hebben, is hij uitgegroeid tot een van de meest gelezen Engelse dichters. Zijn beschrijvingen over wat hij zag en voelde als soldaat in Frankrijk -- hij sneuvelde in de strijd op 25-jarige leeftijd -- horen tot de meest beklijvende verzen in hun soort. Wanneer een hedendaagse auteur zich door Owens werk laat inspireren, leidt dat algauw tot een pastiche of een slap aftreksel van het origineel. Niet zo bij Willie Verhegghe. Eerder al toonde hij zijn persoonlijke betrokkenheid met bundels over mentaal gehandicapten en over de mijnramp in Marcinelle. Hetzelfde engagement zien we in Ode aan Owen = Ode to Owen Deze tweetalige bundel evoceert de verzen van Owen zoals de Engelse dichter ze zelf zou geschreven hebben. De beklemming grijpt de lezer bij momenten zo naar de keel dat het moeilijk w…Read more