Book
Dutch

De ziekte van Parkinson : oorzaken en verschijnselen, medische behandeling en zelfhulp, omgaan met patiënten

Wiebe Braam (author), Ewout Brunt (author)

De ziekte van Parkinson : oorzaken en verschijnselen, medische behandeling en zelfhulp, omgaan met patiënten

In series:
Medische en praktische informatie voor patie͏̈nten en hun omgeving.
Title
De ziekte van Parkinson : oorzaken en verschijnselen, medische behandeling en zelfhulp, omgaan met patiënten
Author
Wiebe Braam Ewout Brunt
Language
Dutch
Edition
6de geheel herz. dr.
Publisher
Wormer: Inmerc, 2005
93 p. : ill.
ISBN
90-6611-217-4

Reviews

De ziekte van Parkinson is een frequent voorkomende aantasting van het zenuwstelsel. Beverigheid en traag, voorovergebogen schuifelen zijn de bekendste verschijnselen. Aangezien genezing niet mogelijk is, is de behandeling gericht op het indijken van de klachten.
De ziekte van Parkinson is een uitgave in de serie 'Spreekuur thuis'. De auteurs zijn steeds deskundigen, nl. artsen en specialisten. De belangrijkste troeven van de 'Spreekuur thuis'-boeken zijn de geordende opbouw, de overzichtelijke lay-out en de voor patiënt en omgeving begrijpelijke taal. Een belangrijke plaats nemen eveneens de vele herkenbare gevalsbeschrijvingen van patiënten in, die vaak in kaders geaccentueerd worden. Daarnaast is er steeds veel aandacht voor sociale aspecten en zelfhulp. Ten slotte zijn in alle titels een verklarende woordenlijst met de medische termen en een overzicht van interessante adressen en andere boeken opgenomen. Ook het trefwoordenregister aan het einde van elk boek bewijst nut…Read more
Een deel uit de bekende en terecht hoog gewaardeerde serie 'Spreekuur thuis'. Geneeskunde en gezondheidszorg worden hierin gethematiseerd op de manier die mensen volgens de tijdgeest van de 21ste eeuw verwachten. De beschikbaarheid van een interactieve internetsite waar men op verschillende manieren kan reageren op de informatie die verstrekt wordt, accentueert dit (overigens kunnen de boeken in deze serie uiteraard helemaal los van gebruik van internet met vrucht gelezen en gebruikt worden). Dit boek behandelt de veel voorkomende, in Nederland met name door prins Claus algemeen bekend geworden ziekte van Parkinson. De verschijnselen, oorzaak, onderzoek en diagnose, behandeling, zelfhulp en omgaan met Parkinsonpatiënten worden voortreffelijk beschreven. Inhoud, redactie, stijl en lay-out zijn voorbeeldig. Een overzicht van medicijnen, literatuur, adressen en een register completeren het boek. De vierde druk (2001) werd 'geheel herzien'; daarbij werd er veel toegevoegd en aangevuld. Oo…Read more