Book
Dutch

Terug naar Walden : roman

+1
Terug naar Walden : roman
×
Terug naar Walden : roman Terug naar Walden : roman

Terug naar Walden : roman

De rijkste man ter wereld is eindelijk in de gelegenheid zich te wreken voor de economische crisis die zijn ouders en hem trof in de jaren dertig.
Title
Terug naar Walden : roman
Author
Walter Van den Broeck 1941-
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Meulenhoff/Manteau, 2009
287 p.
ISBN
9789085422136

Reviews

Bescheidener leven maakt niet ongelukkig

Als chroniqueur van zijn tijd, kon hij de crisis moeilijk onberoerd laten. Walter van den Broeck ( 68) stuurt 's werelds rijkste man naar de Kempen, want waar anders wacht het antwoord op de recessie?

Die ongelofelijke haast om geld te verdienen waar Herman van Veen al over zong in Opzij opzij opzij, is ook het onderwerp van de nieuwe roman van Walter van den Broeck. "We worden niet langer opgevoed tot burgers maar tot consumenten. Erger, geld scheppen is hét doel. We zijn al lang vergeten dat het een ruilmiddel is. Met een perverse 'ratrace' tot gevolg."

Wat met al die geldlust in tijden van crisis? Terug naar Walden heeft de (fictieve) rijkste man ter wereld, Ruler Marsh, als hoofdpersonage. Hij komt niet voor in rijkeluislijstjes waarin Bill Gates en Warren Buffet prijken. Maar op eenzame hoogte in zijn 'Marsh-toren' laat hij, na het nieuws van een ongeneeslijke ziekte, het economisch bestel in elkaar duikelen als dominostenen. Terwijl worden kubusjes van de samengedrukte WTC-etages waarin potloden, liften, trappen en mensen samengesmolten zijn, als kunst verkocht...

Verdenkt u de rijksten der aarde ervan zich uit de lijstjes te weren?

Het is niet uitgeslote…Read more

Vrije val van een moneymaker

Walter Van den Broeck laat de banken crashen in 'Terug naar Walden'

Vrije val van een moneymaker

Er lijkt maar geen sleet te komen op de inventiviteit van Walter Van den Broeck. Na de geslaagde bibliothriller De veilingmeester zijn we in Terug naar Walden getuige van de bizarre avonturen van de Amerikaanse geldtycoon Ruler Marsh, die de banken als dominostenen doet tuimelen, terwijl hij zichzelf onzichtbaar maakt. Niet toevallig in de Kempen.

Sinds de afronding van zijn vierdelige autobiografische 'koningscyclus' Het beleg van Laken (1985-1992) hoeft Walter Van den Broeck (68) nog maar weinig te bewijzen aan de literaire goegemeente. De tweevoudige Staatsprijswinnaar verzekerde zijn plaats in de geschiedenisboeken en is na de dood van Hugo Claus stilaan de wijze pater familias van de Vlaamse letteren. Wees maar zeker dat het oeuvre van pakweg Tom Lanoye en Tom Naegels er lichtjes anders zou uitzien zonder de bevruchting door het geëngageerde maar immer speelse oe…Read more

In vrije val

Na het uitbreken van de financiële crisis zweeg Maurice Lippens een jaar. Alvorens te spreken. Ook Walter van den Broeck zweeg een jaar. En toen sprak ook hij. Zijn Terug naar Walden is de eerste grote Vlaamse roman over de crisis.

Het voornemen om een boek over de crisis te schrijven heeft Walter van den Broeck nooit gehad. Maar het onderwerp diende zichzelf aan. 'Toen ik mijn autobiografische romans schreef, was mijn verhaalstof wat ze was. Ik had maar van A naar B te gaan. Tegenwoordig gebeurt de onderwerpkeuze veel associatiever, intuïtief zelfs, en ga ik voort op mijn antennes. Erich Fromm heeft ooit gezegd: "Er zijn twee soorten schrijvers, de vrije en de onvrije. De onvrije zijn diegenen die door hun onderwerp worden gekozen, de vrije zijn de schrijvers die hun onderwerp zelf kiezen." In die zin zou je mij een bevrijd schrijver kunnen noemen. Ik beschouw mezelf min of meer als een lakmoespapiertje dat je in de vloeistof van het heden drenkt en dat dan een kleur krijgt. Het eindresultaat is een boek. Dit boek is ontstaan vanuit één beeld, een verhaal dat ik veertig jaar geleden hoorde vertellen, over een wei met daarin een plas die nog nooit was opgedroogd. Ik had die anekdote toen opgeschreven, in een …Read more

De recessie als inspiratiebron voor romans, films, sitcoms, popsongs en strips

'Dominostenen vallen', schrijft Walter van den Broeck in zijn pas verschenen roman 'Terug naar Walden'. Gelijkenissen met Fortis, KBC en Dexia zijn volgens de gevierde schrijver 'volstrekt toevallig', maar daar mag u gerust het uwe van denken. Tachtig jaar na het begin van de Grote Depressie is de eerste roman over de Grote Recessie van vandaag een feit. Over de crisis als inspiratiebron voor fictieboeken, films, sitcoms, popsongs en strips.

'De vleesgeworden beurspaniek, 9/11 in het klein.' Het is geen alledaagse omschrijving van een romanpersonage, maar 'Terug naar Walden' is dan ook geen alledaagse roman. In het jongste, alom bewierookte boek van Walter van den Broeck gaan banken over de kop, en vallen bekende namen. Barack Obama, Warren Buffett en Bill Gates passeren de revue, maar ook Paris Hilton, Playboy-baas Hugh Heffner en de New Yorkse investeringsmaatschappij Blackstone. 'Alles is verzonnen' staat in het voorwoord, zoals dat dan hoort. 'Zelfs de echte namen.'

Read more

In de brieven aan zijn al decennia in Mexico wonende broer Jules uit ¡Querido hermano! (1988) legt Walter van den Broeck uit waarom hij nooit is geëmigreerd: "Hoe ongaarne ik het ook toegeef, ik ben bijgod een Belg, een Vlaming, een Kempenaar, die om de benepenheid van zich af te houden globaal denkt maar lokaal handelt." Het mooiste bewijs van hoe globalisering en lokalisering elkaar kunnen bevruchten, levert hij met zijn 'crisisroman' Terug naar Walden. Hij begon eraan te werken nog voor de mondiale kredietcrisis uitbrak, en toch tekent die het boek op elke bladzijde, al besteedt de auteur er nauwelijks expliciet aandacht aan. Het zou ook dwaas zijn te willen concurreren met economische en financiële experten à la Geert Noels. Wat thematiek en genre aangaat, is deze roman veel ruimer. Het hoofdpersonage is de schatrijke oude man Ruler Marsh, die zijn imperium bestuurt op de hoogste etage van een wolkenkrabber in Manhattan. Die letterlijk en figuurlijk hoge positie geef…Read more
'Ik wil bevrijd worden van hebzucht door de rijkste man van de wereld te worden, zich te bevrijden van de macht van het geld door zo rijk te zijn dat geld geen rol meer in je leven speelt'. Dat is het kernthema van deze roman bij monde van zijn hoofdpersoon, de Amerikaanse multimiljardair Ruler Marsh. Deze magisch-realistische roman beschrijft hoe deze rijkste man van de wereld welbewust een alomvattende economische crisis in gang zet en het hele systeem laat instorten als wraak voor wat zijn ouders en hem is aangedaan in de crisis van de jaren ’30. In 50 hoofdstukken, door schijnbaar toevallige passanten verteld, keert deze kleinzoon van een Belgische emigrant terug naar zijn roots, het Kempense dorp Wallem. Dit maakt het lezen voortdurend boeiend en gemakkelijk. De vertellers zijn veelal bijzondere karakters zoals de zich prostituerende filosofiestudente Kaat of apotheker Jos Vergif. De thematiek van Frederik van Eedens mislukte kolonie Walden is als ondertoon aanwezig. Een kwalite…Read more

About Walter Van den Broeck

Walter Stefaan Karel van den Broeck (born 28 March 1941 in Olen) is a Belgian writer and playwright. He graduated as a teacher in Dutch and History (Lier), and he started his career as a teacher.

In 1965, he founded the magazine Heibel with Frans Depeuter and Robin Hannelore. In 1974 he resigned as a teacher and became chief editor of Turnhout Ekspres, and since 1979 he is a member of the editorial team of the Nieuw Vlaams Tijdschrift.

He became well known through his play Groenten uit Balen and the novel Brief aan Boudewijn, which was succeeded by the tetralogy Het beleg van Laken.

In 2010 he wrote the script for a comic book by Reinhart.

Bibliography

  • De troonopvolger (1967)
  • Lang weekend (1968)
  • 1 cola met 6 rietjes (1969)
  • 362.880 x Jef Geys (1970)
  • Mietje Porselein en Lili Spring-in-'t Veld (1970)
  • Groenten uit Balen…Read more on Wikipedia