Book
Dutch

Geheimen van de doden : het verleden ontrafeld aan de hand van tombes, graven en mummies

Tony Allan (author)

Geheimen van de doden : het verleden ontrafeld aan de hand van tombes, graven en mummies

Title
Geheimen van de doden : het verleden ontrafeld aan de hand van tombes, graven en mummies
Author
Tony Allan
Language
Dutch
Original language
English
Original title
The archeology of the afterlife
Publisher
Vianen: The House of Books, 2005
160 p. : ill.
ISBN
90-443-1221-9

Reviews

Voorliggend boek, dat "het verleden ontrafelt aan de hand van tombes, graven en mummies", beschrijft een aantal van de opmerkelijkste archeologische vondsten. De voorstelling van de dood als een reis en de behoefte aan grafgiften voor het verblijf in het hiernamaals zijn opvallend verbreid. Het eerste hoofdstuk handelt over Afrika met de opkomst van de eerste mensen, de dood in het oude Egypte met de koningsmummies en het graf van Toetanchamon waarin veel kostbaarheden zijn ontdekt. Een glimp van vergane glorie vindt men in Ghana, Mali, Nigeria en Zimbabwe. Uit het tweede hoofdstuk vernemen we dat de eerste mummiemakers tweeduizend jaar voor de Oud-Egyptenaren opereerden in Zuid-Amerika. Voorts maken we kennis met de heiligdommen en graftombes van de Maya's, Inca's en Azteken en van andere volkeren. In hoofdstuk drie komen de vroegste Europeanen met o.a. de megalieten en de grafheuvels of tumuli aan bod, evenals de onder lava bedolven steden Pompeji en Herculanaeum. Het vierde hoofdst…Read more
Op de tv zien we hele series programma's over mummies. In Leiden is er een tentoonstelling over. Nu dus ook een boek, waarin het leven in oude tijden wordt gerelateerd ('ontrafeld', zegt de ondertitel) aan de hand van (riten rond) begrafenis, mummificatie en dergelijke van de doden. In Egypte is dit voor de hand liggend: zonder dood en riten geen leven. Maar op bijvoorbeeld het Paaseiland is die relatie veel minder duidelijk. Het boek behandelt in korte hoofdstukken, 37 sites of/ bijzettingen, geordend naar continent: Afrika, de Amerika's, het Midden-Oosten en Griekenland, Oost-Azië & de Stille Oceaan. Daarbinnen wordt telkens min of meer de chronologie aangehouden. We lezen 37 verhalen met veel afbeeldingen over mummies, lijken, graven, grafgiften, met reconstructies in woorden van de vergane glorie; soms ontroerend, vaak onthutsend of zelfs macaber. Altijd over de dood, de genadeloze rode draad in dit boek. Met ongeveer 150 kleurenfoto's, een bibliografie en register.

About Tony Allan

Tony Allan (22 September 1949 – 9 July 2004) was a British broadcaster and voice over artist. He broadcast almost exclusively on pirate radio stations and was highly regarded for his professionalism, his distinctive voice and clear diction, and for his ability to produce highly professional commercials and promotions.

Career

Allan was 17 years old when he first worked for the pirate radio station Radio Scotland between 1966 and 1967. He had originally intended to work on another pirate station, Radio Caroline, but was rejected due to his age. When the Marine Offences Broadcasting Act (1967) was passed, he was the last DJ to broadcast live from the ship before managing director Tommy Shields's pre-recorded closedown programme.

He subsequently worked for Granada Television as a voice-over artist, and in Europe.

In the 1970s Allan worked first on RNI Radio Northsea International and did go l…Read more on Wikipedia