Book
Dutch

Kwalitijd : hoe kom je tot een beter evenwicht tussen werk en privé

Steven Poelmans (author)

Kwalitijd : hoe kom je tot een beter evenwicht tussen werk en privé

Bestemd voor managers, werknemers, ouders, partners, kortom voor iedereen die meer en meer tot het besef komt hoe moeilijk het is om het goede evenwicht te vinden tussen werk en privé-leven Een praktisch boek dat de lezer uitnodigt tot actie en tot verandering Gebaseerd op origineel onderzoek In meerdere stappen geeft de auteur aan hoe je tot een betere kwaliteit van je tijd kunt komen. Hij pr
Title
Kwalitijd : hoe kom je tot een beter evenwicht tussen werk en privé
Author
Steven Poelmans
Language
Dutch
Publisher
Tielt: Lannoo, 2004
223 p.
ISBN
90-774-4211-1

Reviews

Op het eerste gezicht verwijst de titel naar tijdsmanagement, een techniek om tijd in te delen en te organiseren. Kwalitijd gaat echter veel meer over het verbeteren van de kwaliteit en de diepgang van de tijd die mensen doorbrengen in verschillende domeinen als gezin, werk, intieme leven. 'Kwalitijd' omschrijft de auteur als: het optimaliseren van uw tijd in termen van efficiëntie en, belangrijker nog, in termen van geluk zowel voor uzelf als voor degenen die u dierbaar zijn, binnen de grenzen van uw levensbestemming, doelstellingen en prioriteiten. De auteur begint met een aantal mythen en diepgewortelde misvattingen die oorzaak zijn van lage kwalitijd te ontzenuwen. Het kerndoel van het boek is evenwel om de lezer een aantal strategieën aan de hand te doen waardoor hij meer kwalitijd in zijn leven kan brengen. In drie hoofdstukken bespreekt hij achtereenvolgens hoe mensen doelstellingen nastreven, hoe ze structuren moeten creëren die kwalitijd mogelijk maken en hoe iemand vo…Read more
In zijn boek 'Kwalitijd' betoogt Steven Poelmans dat het mogelijk is je tijd beter te gebruiken en zodoende de kwaliteit van je leven (en dus je geluk) te optimaliseren. De auteur adviseert dan meer van 'het moment' te genieten, zowel thuis, in het gezin, als op het werk, zakelijk en privé. Zo wordt aangeraden de toekomst te visualiseren, middels het beantwoorden van vragen als: 'wat zou je doen als je nog een jaar te leven zou hebben, als je een miljoen zou winnen?' enzovoort; uitgebreid wordt ingegaan op levensbestemming, doelstellingen, dromen, prioriteiten en het maken van keuzes. 'Kwalitijd' behoort tot de categorie boeken over 'hoe kom ik tot een beter leven?' Het toegankelijk geschreven boek bevat beslist aardige invalshoeken en wie er gevoelig voor is, vindt nuttige aanwijzingen. Echter, de vraag waar de theorie aansluit op de praktijk, wordt niet duidelijk beantwoord. Het werk blijft te filosofisch en te beschouwend.