Book
Dutch

Pissebed

+1
Pissebed
×
Pissebed Pissebed
Target audience:
6-8 years and up
Wat is een pissebed, hoe ziet hij eruit en waarom is het diertje zo bijzonder? Eenvoudige informatie over dit insect, voorzien van grote kleurenfoto's. Vanaf ca. 7 jaar.
Subject
Pissebedden
Title
Pissebed
Author
Stephanie Saint Pierre
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Woodlouse
Edition
1
Publisher
Etten-Leur: Corona, 2010
32 p. : ill.
ISBN
9789055665273 (hardback)

Reviews

In de wondere wereld van de kleine beestjes wordt aandacht besteed aan de pissebed. Eerst wordt uitgelegd wat pissebedden zijn en hoe ze eruit zien. Vervolgens is er, per dubbele pagina, aandacht voor de voortplanting, de groei, het voedsel, de bedreigingen, de voortbeweging, de leefgebieden, het nut van deze insecten voor de mens en waarom dit insect zo bijzonder is. Een gedetailleerde tekening van het dier, waarin onderdelen als kop, lichaam en voelspriet zijn aangegeven, is toegevoegd. Om te toetsen of kinderen de stof hebben begrepen, zijn er tot slot nog enige vragen opgenomen. De antwoorden zijn in de tekst te vinden. De tekst staat in eenvoudige korte zinnen. Per pagina staan maximaal vier zinnen (in een groot, rond, schreefloos lettertype en met een ruime interlinie), begeleid door een grote kleurenfoto met grappige golvende hapjes uit de rand. In de foto's zijn vaak belangrijke woorden opgenomen in ovale, gekleurde kaders. In de tekst vetgedrukte woorden worden ook nog eens u…Read more