Reviews

In het kader van een veldproject aan de KU Leuven zijn in de periode 1946-2003 in de provincie Limburg 23 studenten op zoek gegaan naar volkssagen. Dit leverde bijna 12.000 verhalen op, waaruit Stefaan Top er 340 geselecteerd heeft. Ze gaan over allerlei soorten geesten, weerwolven, heksen, tovenaars, duivels, terugkerende doden, bokkenrijders en bespookte plaatsen. In deze Limburgse sagen komen ook enkele plaatsen van buiten de provincie voor, vooral Luik, Maastricht en Scherpenheuvel.

De heksen zijn meestal oude vrouwen, die ook de gedaante van een kat kunnen aannemen, de doden die terugkeren, hebben vaak een belast geweten door een moord of onrechtvaardige bezitsuitbreiding, of ze moeten nog een belofte nakomen. Maar tegen heksen en spoken, en tegen de ziektes die ze in huis en stal veroorzaken, zijn priesters en monniken, het uitspreken van de naam God, en godsdienstige voorwerpen (wijwater, paaskaars, paternoster, zelfs gewijde trouwring) een probaat middel. In deze Limbur…Read more
In deze wetenschappelijk geordende bundel heeft de samensteller een selectie van 340 volksverhalen uit Belgisch Limburg bijeengebracht. De sagen zijn gerangschikt naar de geestenwereld, de toverwereld, duivelse activiteiten en historische onderwerpen en daarbij onderverdeeld in 21 categorieën. Het goed verzorgde boek is voorzien van een inleiding alsmede een afsluitend commentaar en bevat registers van zaken en geografische namen naast bronvermeldingen en literatuuropgaven. Deze vastlegging van immaterieel cultureel erfgoed is bedoeld als eerste publicatie in een reeks van soortgelijke toekomstige uitgaven over Vlaamse provincies en lijkt interessant voor wie belangstelling heeft voor mentaliteitsgeschiedenis en heemkunde.