Magazine article
Dutch

Van collectie naar connectie : lezen in digitale tijden

In dit artikel ligt de focus op de mogelijkheden die technologie ons biedt om leeservaringen te delen en te verrijken, zoals leescommunity's. De auteurs baseerden zich op onderzoek avn Joachim Vlieghe.
In magazine
META : tijdschrift voor bibliotheek & archief, Jrg. 92 (2017) nr. 9, p. 26-30
Title
Van collectie naar connectie : lezen in digitale tijden
Author
Simon Bequoye Hannes Vanhaverbeke Geert Vandermeersche
Language
Dutch