Book
Dutch
Na jarenlange omzwervingen komt Ulysses weer thuis op Ithaca. Maar hoezeer hij ook verlangde naar huiselijke rust en vrede, voor zijn vrouw en kinderen is hij een vreemde geworden. Hij kan niet meer aarden.
Title
Vrede op Ithaca
Author
Sándor Márai
Translator
Frans Van Nes
Language
Dutch
Original language
Hungarian
Original title
Béke Ithakában
Edition
1
Publisher
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2011
301 p.
ISBN
9789028424180 (hardback)

Reviews

De antropomorfe mens
Vrede op Ithaca is het tiende boek dat van de Hongaarse schrijver Sándor Márai (1900-1989) bij uitgeverij Wereldbibliotheek verschijnt. Er is dus stilaan overzicht — en de mogelijkheid om te zeggen dat Vrede op Ithaca, oorspronkelijk gepubliceerd in 1952, het meest uitzonderlijke en minst typische boek is in zijn oeuvre. Márai’s werk is sinds de eeuwwisseling, ook in het Nederlandse taalgebied, aan een heropleving toe. In 2000 verscheen de korte roman Gloed — nog altijd zijn bekendste werk, uit 1942 — en niet snel daarna volgden min of meer gelijkaardige romans als De erfenis van Eszter, De gravin van Parma, Kentering van een huwelijk en Bekentenissen van een burger. Zoals die laatste titel aangeeft, staat ‘de burger’ altijd centraal in Márai’s werk – zijn verhalen spelen zich af voor de Tweede Wereldoorlog (of zelfs voor de Eerste Wereldoorlog), en brengen verslag uit van de opkomst van een maatschappelijke klasse waarrond …Read more
Een bekend verhaal uit de Griekse mythologie is dat van de zwerftocht van Odysseus en zijn trouw op Ithaca op hem wachtende Penelope. In deze late roman (uit 1952) van de door 'Gloed' postuum bekend geworden Hongaarse schrijver (1900-1989) wordt Odysseus – hier Ulysses – ontdaan van zijn mythologisch karakter. Achtereenvolgens vertellen Penelope en Odysseus’ zonen Telemachus en Telegonus (de zoon die Odysseus bij de godin Circe verwekte en die zijn vader doodde) hoe zij tegen Odysseus aankijken. Márai schetst een wereld waarin de macht van de goden tanende is en de mens zijn eigen lot in handen krijgt, maar wat hij eigenlijk wil met het boek blijft onduidelijk. Bij vlagen heel geestig is het wel, zeker als in spreektaal over de goden wordt gesproken (‘Wat vond je eigenlijk zo leuk aan die domme gans?’ vraagt Penelope haar man, verwijzend naar Helena voor wie hij zich in de Trojaanse oorlog zou hebben gestort). Kennis van de Griekse mythologie is welkom bij het lezen van dit boek, dat …Read more

About Sándor Márai

Sándor Márai [ˈʃaːndor ˈmaːrɒi] (originally Sándor Károly Henrik Grosschmid de Mára, archaically English: Alexander Márai; 11 April 1900 – 21 February 1989) was a Hungarian writer and journalist.

Biography

He was born in 1900 on April 11 in the city of Kassa, Kingdom of Hungary (now Košice, Slovakia). Through his father, he was a relative of the Hungarian noble Országh family. In 1919, he was an enthusiastic supporter of the Hungarian Soviet Republic and worked as a journalist. He joined the Communists, becoming the founder of the “Activist and Anti-National Group of Communist Writers”. After the fall of the Soviet Republic, his family found it safer to leave the country, thus he continued his studies in Leipzig. Márai travelled to and lived in Frankfurt, …Read more on Wikipedia