Book
Dutch

Droom van matig tot mooie vrouwen

Samuel Beckett (author)

Droom van matig tot mooie vrouwen

Een indolente man streeft een soort mystieke onaandoenlijkheid na: rust, stilte en los zijn van begeerte. Maar de vrouwen met wie hij vriendschappen aangaat belagen hem met erotische verlangens.
Title
Droom van matig tot mooie vrouwen
Author
Samuel Beckett
Language
Dutch
Original title
Dream of fair to middling women
Publisher
Amsterdam: De Bezige Bij, 2000
272 p.
ISBN
90-234-3957-0

Reviews

Beckett was 26 toen hij deze tekst schreef, vooralsnog een figuur met nauwelijks enige betekenis binnen de literaire context van zijn tijd, met amper enkele gedichten, kortverhalen en essays op zijn naam. Ondanks vele pogingen werd geen enkele uitgever bereid gevonden zijn eerste roman te publiceren. Censuur was een belangrijke reden. Het woord 'onfatsoenlijk' was nadrukkelijk aanwezig in de evaluaties. Andere lezers meenden een te overheersende invloed van Joyce te ontdekken. Een oudere, geëvolueerde Beckett erkende het belang van deze overvolle tekst, die zo ontzettend verschilt van zijn latere werken, maar zorgde ervoor dat hij pas na zijn dood door het grote publiek ontdekt kon worden, op de enkele fragmenten na die in More pricks than kicks (1934) werden opgenomen. Waarschijnlijk is de duidelijk autobiografische inslag van het werk hier niet vreemd aan.
De lezer die aan Droom van matig tot mooie vrouwen begint weze gewaarschuwd... een gemakkelijke tekst is dit z…Read more
Eén man, drie vrouwen. En allemaal jong. Alleen een Samuel Beckett (1906-1989) die nog niet zijn latere wereld had gevonden, namelijk die van 'Wachten op Godot' van na de Tweede Wereldoorlog, kan over dat onderwerp een roman hebben geschreven. Inderdaad gaat het hier om zijn eerste roman, geschreven in 1932 toen Beckett 26 jaar was en onder invloed stond van zijn landgenoot James Joyce, die óók naar Parijs was uitgeweken. Eén man, drie vrouwen, maar ook taal en literatuur. Want de roman, die zich in verschillende Europese landen afspeelt, is ook een overdadig spel met de talen en literaturen van die landen. Meer dan het verhaal, dat een grillig verloop kent, is dat het bijzondere van dit tegelijk speelse, opstandige, barokke en moeilijke boek. De roman is in 1993 posthuum gepubliceerd in het Engels* en nu met veel aandacht grandioos vertaald naar het Nederlands. Normale druk.

About Samuel Beckett

Samuel Barclay Beckett (; 13 April 1906 – 22 December 1989) was an Irish novelist, playwright, short story writer, theatre director, poet, and literary translator. A resident of Paris for most of his adult life, he wrote in both French and English.

Beckett's idiosyncratic work offers a bleak, tragi-comic outlook on existence and experience, often coupled with black comedy, nonsense and gallows humour. It became increasingly minimalist in his later career, involving more aesthetic and linguistic experimentation. He is considered one of the last modernist writers, and one of the key figures in what Martin Esslin called the "Theatre of the Absurd". His best-known work is his 1953 play Waiting for Godot.

Beckett was awarded the 1969 Nobel Prize in Literature "for his writing, which—in new forms for the novel and drama—in the destitution of modern man acquires its elevation." He was ele…Read more on Wikipedia