Book
Dutch

Sluit ze op ... : jongeren in de criminaliteit 1400 tot nu

+1
Sluit ze op ... : jongeren in de criminaliteit 1400 tot nu
×
Sluit ze op ... : jongeren in de criminaliteit 1400 tot nu Sluit ze op ... : jongeren in de criminaliteit 1400 tot nu

Sluit ze op ... : jongeren in de criminaliteit 1400 tot nu

Historisch overzicht vanaf de middeleeuwen van de opvattingen over en aanpak van criminele jongeren, met name in Belgie͏̈.
Title
Sluit ze op ... : jongeren in de criminaliteit 1400 tot nu
Author
Romain Vanlandschoot
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2008
295 p. : ill.
ISBN
9789058265395 (paperback)

Reviews

Deze overzichtelijke en gedetailleerde academische studie schetst de evolutie door de eeuwen heen van de maatschappelijke houding ten overstaan van criminele jongeren. Die evolutie blijkt al uit de gestage verandering in benaming van de organisaties die zich over deze jongeren ontfermden: van 'Hervormingsschool', 'Rijksweldadigheidsschool', 'Heropvoedingsgesticht', tot 'Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand'. Al die namen benaderen waar het in dit boek om gaat: het verbeteren of heropvoeden van minderjarige jongens en meisjes, die op een of andere wijze met het gerecht in aanvaring kwamen, in combinatie met een straf of vrijheidsbeperkende maatregelen.

De vraag hoe de samenleving met deze jongeren omgaat, kan pas worden beantwoord als je de achterliggende, tijdgebonden ideeën kent die de penitentiaire en pedagogische aanpak bepalen. Deze studie is dan ook een diepteonderzoek naar het ontstaan, verglijden en veranderen van mentaliteitsstructuren met betrekking tot…Read more
In dit boek schetst de Vlaamse historicus Romain Vanlandschoot de evolutie in de maatschappelijke opvattingen en houding tegenover criminele jongeren. De auteur geeft daarbij een overzicht van de veranderende ideeën die aan de basis lagen van de penitentiaire en pedagogische aanpak. Als aanknopingspunt voor zijn overzicht, dat maar liefst zes eeuwen beslaat, koos de auteur voor het breukvlak tussen de middeleeuwen en de moderne tijden (1400-1600). Vanaf dan gingen pastorale praktijken van weldadigheid immers geleidelijk over in openbare en structurele initiatieven. In negen chronologische hoofdstukken wordt een historische ontwikkeling beschreven die balanceert tussen straf en heropvoeding, van de eerste ordonnantie van Filips de Goede (1495) tot de Vlaamse wet-Onkelinx (2006). Ten slotte wordt ingegaan op de vraag hoe jongeren gespaard kunnen blijven van aanvaringen met het gerecht. Een gedetailleerde maar overzichtelijke academische studie, die wordt verlucht met zwart-witafbeelding…Read more