Book
Dutch

Het verhaal van het Vlaams : de geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden

Roland Willemyns (author), Wim Daniëls (editor)

Het verhaal van het Vlaams : de geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden

Title
Het verhaal van het Vlaams : de geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden / Roland Willemyns ; red. Wim Daniels
Author
Roland Willemyns
Editor
Wim Daniëls
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Standaard, 2003
399 p. : ill.
ISBN
90-712-0643-2

Reviews

In de laatste tien jaar zijn enkele geschiedenissen van het Nederlands verschenen. De Brusselse taalkundige Roland Willemyns werkte zowel mee aan het wetenschappelijke Geschiedenis van de Nederlandse taal (Amsterdam UP, 1997 -- waarin hij het hoofdstuk Laatmiddelnederlands schreef) als aan het populariserende Het verhaal van een taal (Prometheus, 1995 -- waarin hij de hoofdstukken over het vroegste Nederlands, de dialecten en het Nederlands in België verzorgde). In beide werken werd de ontwikkeling van het Nederlands in Vlaanderen in een apart hoofdstuk behandeld. Willemyns vond dat het tijd werd voor een overzichtswerk dat zich exclusief op het Nederlands in Vlaanderen richt.

Taalcontact en taalconflict

roland willemyns : het verhaal van het vlaams

Die exclusiviteit is op zich al enigszins problematisch omdat taalkundigen en politici in Vlaanderen steeds kiezen voor de taaleenheid met Nederland, voor één Standaardnederlands (wat men ook de Read more
Dit boek verhaalt de evolutie van de Nederlandse taal vanaf het ontstaan, en vanaf 1585 vooral die van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden. Vanaf de 17e eeuw gingen Noord en Zuid ieder hun eigen weg. Vanaf 1646 verloor het Zuiden Frans-Vlaanderen. Vanaf de Middeleeuwen sijpelt de Franse invloed binnen via de vorstenhuizen. In de Nieuwe Tijd verschijnen de eerste woordenboeken, grammatica's en bijbelvertalingen. Vanaf de 18e eeuw en zeker met de Franse Revolutie rukt het Frans verder op. Koning Willem I probeerde Vlaanderen opnieuw te vernederlandsen, maar ondervond daarbij veel tegenwerking. De nieuwe staat België verhief het Frans tot de enige officiële taal. De Vlaamse Beweging streed ruim 130 jaar voor gelijke rechten en de vastlegging van de taalgrens. Interessant voor taalkundigen en historici: voor taalkundigen is de beschrijving van de evolutie van de taal in Nederland en Vlaanderen het interessantst, voor historici de geschiedenis van de taalgrens in België en in Frans…Read more