Book
Dutch

Moeder en God en ik

Rita Verschuur (author)

Moeder en God en ik

Target audience:
9-11 years and up
Rita moet van haar streng protestantse stiefmoeder naar jeugdkapel. Dat ziet ze helemaal niet zitten, maar de verhalen uit de kinderbijbel vindt ze wel prachtig. Vanaf ca. 10 jaar.
Subject
Bijbel, Geloofsleven
Title
Moeder en God en ik / Rita Verschuur
Author
Rita Verschuur
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Van Goor, 2005
117 p.
ISBN
90-00-03686-0

Reviews

In dit boekje kan de jonge lezer delen in de ervaringen die Rita, die zichzelf als een heiden beschouwt, opdoet wanneer een stiefmama -- in het boek 'moeder' genoemd -- met haar gewoontes maar vooral met haar streng gereformeerd protestantisme in haar leven komt. Rita voelt zich erg verbonden met haar vader omdat ze wel ziet dat die eigenlijk niet opgewassen is tegen moeder. Bovendien hebben noch vader noch Rita zelf 'het licht' ontvangen volgens moeder en ook dat zorgt voor een samenhorigheidsgevoel. Wat Rita opvalt, is de belangrijke plaats die de zonde inneemt in het geloof van moeder. Wanneer ze vragen stelt over dat geloof krijgt ze zulke cryptische antwoorden dat ze echt twijfelt. Daarom spijbelt ze van de jeugdkapel waar ze van haar moeder een heel jaar naar toe moet gaan om geloviger te worden en knoopt met een katholieke jongen op een geheim plekje gesprekken aan over biechten, pastoors, zonde... Op vakantie bij haar ongelovige opa krijgt ze op haar vraag een kinderbijbel cad…Read more
Sinds haar streng protestantse stiefmoeder bij de ik-figuur (Rita Verschuur zelf, toen 9 jaar) in 1944 in huis is komen wonen, wordt Rita dagelijks met het geloof geconfronteerd (een kaal houten kruis boven het bed). Bovendien moet Rita 'naar jeugdkapel'. Dat wil ze liever niet, want ze vindt zichzelf een heiden. Ze weet niet goed wat ze met religie aan moet. Je komt als lezer heel dicht bij Rita´s twijfel door alle vragen die bij de ik-figuur opborrelen en die ze vervolgens stelt aan haar moeder – 'Hoe kun je zo´n zwarte vlek op je ziel eigenlijk weg krijgen?' –, aan haar heidense opa en oma (over de zielige, maar ook spannende verhalen in de kinderbijbel) en aan haar katholieke vriendje Freddie. Van hem wil ze alles weten over zijn geloof: 'Mag je eigenlijk ook het tegenovergestelde doen van biechten?' In de korte hoofdstukjes komen logica en geloof telkens met elkaar in botsing. 'Misschien is het stom om te vragen of God bestaat, je kunt er toch nooit antwoord op krijgen.' Het woor…Read more

Moeder en God en ik

Moeder en God, die twee zijn tegelijk ons huis binnen gekomen. Ze hebben er alles veranderd. De eerste zin geeft meteen de kern van het boek weer. Rita beschouwt zichzelf als een heiden maar moet van haar streng protestantse stiefmoeder een jaar lang elke zondag naar de jeugdkapel. Ze heeft een hekel aan de manier waarop daar over het geloof en de bijbel gesproken wordt en zou het liefst, net als haar grootouders en haar vader, heiden blijven. Doch de kerk, de bijbel en de symboliek die daarmee verbonden is, laten haar niet onberoerd. Ze interpreteert deze symbolen ook letterlijk. Moeder vertelt haar dat God dwars door je heen kijkt en daardoor een foto maakt van je ziel waarop hij elk zwart vlekje ziet. Een zwart vlekje dat alleen door een gevecht met jezelf weg te krijgen is. Hoe je een gevecht met jezelf aangaat, kan Rita zich moeilijk voorstellen maar geleidelijk past ze dit gevecht in dialoog met zichzelf toe. De mate waarin haar denken en handelen nu deel uitmaken van het kat…Read more