Book
Dutch

Een ronde tafel in het regenwoud

Rindert Kromhout (author), Eric Smaling (author)
+1
Een ronde tafel in het regenwoud
×
Een ronde tafel in het regenwoud Een ronde tafel in het regenwoud

Een ronde tafel in het regenwoud

Target audience:
9-11 years and up
Wat doe je als mensen bomen willen kappen in het tropisch regenwoud, omdat dat geld en werk oplevert, terwijl anderen de natuur willen beschermen? Voor dit lastige probleem moet een oplossing worden gevonden. Met grappige verslagen van jonge verslaggevers, een rollenspel en veel kleurenfoto's. Vanaf ca. 10 jaar; met name geschikt voor groepsgebruik.
Title
Een ronde tafel in het regenwoud
Author
Rindert Kromhout Eric Smaling
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Leopold, 2007
64 p. : ill.
ISBN
9789025851712

Reviews

Kinderboekenschrijver Rindert Kromhout en hoogleraar Duurzame Landbouw Eric Smaling staken de koppen bij elkaar en kwamen tot dit boeiende boek dat ons wakker schudt en vertelt hoe moeilijk het is in een wereld te leven waar iedereen zijn gelijk wil krijgen. Iedereen heeft altijd uiteraard in een bepaalde zin gelijk, maar zoals het nu gaat, is er geen sprake van samenwerking, maar eerder van oorlog. En dat terwijl we net tot duurzame oplossingen moeten komen voor de milieuproblematiek rond het regenwoud, het boskappen, het winnen palmolie en het algehele consumentengedrag wereldwijd.

Dit boek is bijzonder mooi opgevat en vertrekt vanuit een op het eerste zicht banaal standpunt: de hondenpoep op de stoep ergens in Amsterdam. Niet iedereen is gesteld op hondendrollen die aan schoenen blijven hangen, maar ook het baasje treft geen schuld omdat de hond zijn behoefte moet doen. Dus moet er een oplossing komen. Een ronde tafel wordt daarbij gebruikt als een mooi symbool voor de nodig…Read more
Deze educatieve uitgave van de auteurs van o.a. ‘Volle buiken’*, gaat over belangenverstrengeling en overleggen met als onderwerp de houtkap en de palmolie-industrie op Borneo. In drie hoofdstukken, verder onderverdeeld in kleinere paragrafen, wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de kap van hardhout en de aanleg van palmkwekerijen voor het regenwoud van Borneo. Alle belangen van plantage-eigenaars, woudbewoners tot aan de houtindustrie en natuurbeschermers worden toegelicht. Vervolgens wordt van de lezer gevraagd actief, door middel van een rollenspel met meer personen, een partij te verdedigen en pas verder te lezen na dit spel. Het boek komt in hoofdstuk vier dan ook met mogelijke oplossingen, rekeninghoudend met de regels waar (de echte) partijen zich aan moeten houden. De vlot lezende tekst wordt begeleid door vele kleurenfoto’s, kaders met extra informatie en grappige verslagen. Door het actuele maatschappelijke onderwerp dat centraal staat, het onderzoek en de samenwerking…Read more

Een ronde tafel in het regenwoud

De twee auteurs zijn met het schrijven van dit boek niet aan hun proefstuk toe. Eerder al bewezen ze op een boeiende manier actuele thema’s voor het jonge publiek in een boek te kunnen vatten, met 'De prijs van poep', 'Volle buiken' en 'Gooi maar weg'. In 'Een ronde tafel in het regenwoud' kaarten zij de problematiek van het door houtkap verdwijnende regenwoud aan. Ze starten met een denkoefening dichterbij huis: de hondenpoep. Ze plaatsen alle mensen met hun argumenten tegenover elkaar om de lezer te laten ervaren dat niemand gelijk of ongelijk heeft, maar dat er gezamenlijk naar een oplossing voor het probleem gezocht moet worden. Van dit kleine probleem wordt dan de overstap gemaakt naar het regenwoud op het eiland Borneo. Er volgt een objectieve schets van de verschillende belangengroepen en voordat deze mensen rond de tafel gaan zitten wordt de lezer uitgenodigd dit zelf eerst te doen d.m.v. een rollenspel. Tussendoor staan stukjes ‘van onze speciale verslaggevers’, twee kinderen…Read more

About Rindert Kromhout

CC BY-SA 3.0 nl - Image by Mark Sassen

Rindert Kromhout (born 9 August 1958) is a Dutch author of children's books and young adult fiction. He is the author of the 2002 kinderboekenweekgeschenk, a commissioned book given away to book buyers during the annual Boekenweek.

Biography

Kromhout spent part of his childhood in children's homes. He graduated from the MAVO and then attended the Pedagogische academie voor het basisonderwijs, with the intent to teach elementary school. He was more interested in writing, though, and wrote stories and toured with a puppet theater. In 1978 a story of his was published in the Dutch Donald Duck, and two years later he published his first book, Een muis bij het fornuis. In 1982 he became a full-time writer.

In 2011 his Soldaten huilen niet won the inaugural Gouden Lijst, awarded by the Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek for the best Dutch young-adult no…Read more on Wikipedia