Book
Dutch

Mijn kind is bang en ik ook : opvoeden tot weerbaarheid

Mijn kind is bang en ik ook : opvoeden tot weerbaarheid

Title
Mijn kind is bang en ik ook : opvoeden tot weerbaarheid
Author
Peter Adriaenssens
Language
Dutch
Publisher
Tielt: Lannoo, 1997
238 p.
ISBN
90-209-3120-2

Reviews

Sinds de zaak Dutroux is kindermisbruik een algemeen thema geworden. De pedagoog Adriaenssens zet in deze studie uiteen dat angst van kinderen en van ouders voor gevaren van kinderen een natuurlijk verschijnsel is, waar verstandig mee kan worden omgegaan. De eerste helft van dit boek bestaat uit algemene richtlijnen om in de opvoeding van jongs af aan angsten te herkennen, te bespreken en te zorgen dat een kind in een veilige omgeving weerbaar wordt. De tweede helft is meer specifiek gericht op het herkennen en voorkómen van de vele vormen van seksueel misbruik van kinderen. De nadruk wordt gelegd op een veilige en open gezinsrelatie, waarin alles bespreekbaar is. Duidelijke uiteenzettingen, praktische voorbeelden en doeltreffende suggesties zullen ouders helpen verstandig met de (gevoelens van) kinderen om te gaan. Met literatuuropgave met publicaties uit Nederland en België en een trefwoordenregister. Voor een breed publiek.