Book
Dutch

Het land van aankomst

Paul Scheffer (author)
+1
Het land van aankomst
×
Het land van aankomst Het land van aankomst

Het land van aankomst

Paul Scheffer (author)
Onderzoek en analyse van migratiebewegingen en integratieproblemen.
Title
Het land van aankomst
Author
Paul Scheffer
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: De Bezige Bij, 2007
476 p.
ISBN
9789023419747 (paperback) 9789023470700 (gebonden)

Reviews

In een vorig leven was ik eens getuige van een merkwaardig, maar veelbetekend voorval in een integratiecentrum. Op 11 juli diende de Vlaamse leeuwenvlag uitgehangen te worden, maar dat zinde enkele autochtone medewerkers niet. Ze smeten de vlag op de grond en trapten er demonstratief op. Aan de kant stonden enkele medewerkers van Turkse afkomst ontzet te staren, geschandaliseerd door het gebrek aan respect voor vlag en gemeenschap van hun collega's. Dat zouden zij nooit doen, niet met de Vlaamse, de Belgische of de Turkse vlag!
Zo'n voorval illustreert wat Paul Scheffer indertijd heeft willen aankaarten met zijn beruchte artikel 'Het multiculturele drama' ('NRC Handelsblad', 29.01.2000). Het failliet van de integratie weet hij deels aan de onverschilligheid van elite en politiek tegenover de gemeenschap(pen) van eigen land. Onder het mom van een multicultureel ideaal negeerden ze zowel de angst van de ingezetenen voor immigratie, als de ernstige problemen waarmee nieuwkomers te ka…Read more
Paul Scheffer publiceerde in 2000 het geruchtmakende artikel 'Het multiculturele drama'. De heftige reacties daarop waren voor hem het begin van een grondig en langdurig onderzoek naar de factoren en effecten van migratie en integratie. Deze sociologische, economische en historische studie resulteerde zeven jaar later in dit boek. Scheffer analyseert en beschrijft wat migratie met mensen en hun samenleving doet. Zowel de migratiebewegingen in Europa als in Amerika worden onder de loep genomen. Migratie en natievorming, de verzuiling van de islam, migratie en ontwikkelingshulp, postkoloniale lessen, de kunst van het kosmopolitisme, de waarde van culturen, Nederland vermijdingsland, segregatie en ongelijkheid, zijn enkele van de vele onderwerpen die behandeld worden. Scheffer stelt dat de aanwezigheid van immigranten een voortdurende uitnodiging is tot zelfonderzoek. Voor zelfonderzoek is achtergrondinformatie nodig. Hierin voorziet het boek ruimschoots. Scheffers analyses zijn een bela…Read more

About Paul Scheffer

CC BY-SA 4.0 - Image by R. van Elst

Paul Scheffer (Nijmegen, 3 September 1954) is a Dutch author, he was professor at the Universiteit van Amsterdam between 2003 and 2011, currently he is professor of European studies at Tilburg University. Paul Scheffer is also a prominent member of the Dutch Labour Party.

Bibliography

In 2000, he wrote an essay Het multiculturele drama (approximate translation: "The multicultural drama”) which was very influential in shaping the debate on multiculturalism and immigration in the Netherlands.

His 2007 book, Het land van aankomst, was published in English in 2011 as "Immigrant Nations", and deals with the overlaps between multiculturalism in the Netherlands and immigration to the Netherlands. The central idea of this book is that "immigration always has been and is a process of alienation for both the newcomers and the natives".

References


Read more on Wikipedia