Book
Dutch

Samenleven met gezond verstand

Patrick Loobuyck (author)

Samenleven met gezond verstand

Pleidooi voor het vreedzame samenleven in een multiculturele maatschappij met als consensus de basisprincipes vrijheid, gelijkheid en solidariteit.
Title
Samenleven met gezond verstand
Author
Patrick Loobuyck
Language
Dutch
Publisher
Kalmthout: Polis, 2017
252 p.
ISBN
9789463102711 (paperback)

Reviews

Om het hoofd te bieden aan de angst, onrust en onzekerheid onder verschillende groepen in de maatschappij bepleit de auteur in deze publicatie het belang van het zoeken naar de overlappende consensus: de basisprincipes vrijheid, gelijkheid en solidariteit waarop onze samenleving georganiseerd is. Dat betekent niet dat er geen verschil van mening mag zijn, maar wel dat alle partijen in het publieke debat zich inspannen om die overlappende consensus te vinden en te komen tot een publieke moraal. Wat aanvaarden we wel en niet als samenleving, en kan het individu zich daar, om pragmatische redenen bij neerleggen? In vijf hoofdstukken beschrijft hij wat dit betekent. Hij legt een grote rol neer bij het onderwijs, dat kinderen moet uitleggen waar de samenleving voor staat en hoe zij functioneert. De auteur is filosoof en publicist en verbonden aan de universiteit Gent. Hij schrijft vanuit de Vlaamse context maar betrekt ook de ontwikkelingen in Nederland in zijn verhaal, waardoor het boek o…Read more