Book
Dutch

Kijken naar jou uit duizend ogen : antieke liefdespoëzie

Patrick Lateur (compiler), Gerda Dendooven (illustrator)
+1
Kijken naar jou uit duizend ogen : antieke liefdespoëzie
×
Kijken naar jou uit duizend ogen : antieke liefdespoëzie Kijken naar jou uit duizend ogen : antieke liefdespoëzie

Kijken naar jou uit duizend ogen : antieke liefdespoëzie

Afrodite en Eros, Venus en Amor: de liefde heeft vele gezichten. Het is ‘de mooiste van alle onsterfelijke goden’ volgens Hesiodos, ‘de wrede moeder van zoete lust’ voor Horatius en een ‘bitterzoet en onweerstaanbaar sluipdier’ bij Sapfo. In de klassieke teksten van de Grieken en Romeinen wordt liefde zelden geassocieerd met rozengeur en maneschijn. Waar liefde is, is haat, bloed en dood, wellust
Contents
poëzie van Homeros poëzie van Hesiodos poëzie van Archilochos poëzie van Minnermos poëzie van Sapfo poëzie van Alkaios poëzie van Ibykos poëzie van Anakreon poëzie van Aischylos poëzie van Pindaros poëzie van Sofokles poëzie van Empedokles poëzie van Euripides poëzie van Aristofanes poëzie van Plato poëzie van Asklepiades van Samos poëzie van Anyte poëzie van Theokritos poëzie van Nossis poëzie van Apollonios van Rhodos poëzie van Plautus poëzie van Meleagros poëzie van Filodemos poëzie van Lucretius poëzie van Catullus poëzie van Publilius Syrus Vergilius poëzie van Horatius poëzie van Propertius poëzie van Tibullus poëzie van Lygdamus poëzie van Sulpicia poëzie van Ovidius poëzie van Seneca poëzie van Petronius poëzie van Martialis poëzie van Valerius Flaccus poëzie van Strato van Sardes poëzie van Juvenalis poëzie van Rufinos poëzie van Apuleius poëzie van Ausonius poëzie van Claudius Claudianus poëzie van Maximianus poëzie van Paulos Silentiaririos poëzie van Agathias
Subject
Liefde
Title
Kijken naar jou uit duizend ogen : antieke liefdespoëzie
Compiler
Patrick Lateur
Illustrator
Gerda Dendooven
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2009
134 p. : ill.
ISBN
9789063065935 (paperback)

Reviews

In Kijken naar jou uit duizend ogen verzamelde Patrick Lateur antieke liefdespoëzie, een begrip dat veel ruimer is dan liefdeslyriek. Tot de poëzie behoorden ook de in verzen geschreven epiek (epos), dramatiek (tragedie en komedie) en didactiek. Fragmenten over o.m. Hektor en Andromache, Ares en Afrodite, Klytaimnestra en Agamemnon, Paris en Helena, Medea en Jason, Orpheus en Eurydice, Dido en Aeneas, Apollo en Daphne geven interessante illustraties van het liefdesleven van goden en helden. De (echt) lyrische dichters bezingen hun vurige liefde als een zalige ervaring, maar ook als een kwelling, want Amor kon ook wreed en onbarmhartig zijn. Er zijn lofliederen gericht aan Eros en de "hoogverheven Fallus". Sommige gedichten zijn echte scheldtirades (b.v. tot een "ranzig stinkend, stokoud wijf") of van een bittere ironie (bv. over een homohuwelijk). Er zijn raadgevingen om de beminde te veroveren of ze te kunnen dumpen, en een huwelijkszang voor een keizer. Zo komen gevarieerde v…Read more
In dit boek verzamelt Patrick Lateur antieke 'liefdespoëzie', een begrip dat veel ruimer is dan liefdeslyriek. Tot de poëzie behoren nl. ook de in verzen geschreven epiek, dramatiek en didactiek. Het boek bevat poëzie van o.a. Homeros, Sapfo, Euripides, Vergilius en Ovidius. Fragmenten over geliefden als Orpheus en Eurydice geven interessante illustraties van het liefdesleven van goden en helden. De lyrische dichters bezingen hun vurige liefde als een zalige ervaring, maar ook als een kwelling. Er zijn o.m. lofliederen gericht aan Eros en de "hoogverheven Fallus", scheldtirades, raadgevingen om de beminde te veroveren of te dumpen, en een huwelijkszang voor een keizer. Dat alles werd geïllustreerd met twintig paginagrote tekeningen van illustrator Gerda Dendooven. Onderaan de teksten vinden we de auteur, het boek waaruit de tekst komt en de vertaler. Omwille van de uniformiteit van de reeks waarin dit boek verschijnt, werden geen annotaties of een index van eigennamen opgenomen. Achte…Read more

Suggestions