Book
Dutch

Jodenkampen

Aan de hand van foto's, brieven, historische documenten en interviews wordt een beeld geschetst van de joodse werkkampen in het oosten van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Title
Jodenkampen
Author
Niek Van der Oord
Language
Dutch
Publisher
Kampen: Kok, 2003
363 p. : ill.
ISBN
90-435-0641-9

Reviews

In Nederland waren er in 1942 rond de vijftig kampen waar de joden naartoe moesten. Het waren voor de nazi's ideale oorden om bijna alle mannen in de leeftijd van 18 tot 55 jaar bijeen te drijven. Vaak stonden er reeds barakken, ooit gebouwd om werklozen in het kader van werkverschaffing te huisvesten. Een kaart geeft een beeld waar de kampen zich bevonden. Maar, aldus de auteur van dit indrukwekkend boek, het is moeilijk gebleken om alle locaties te achterhalen. Mogelijk ontbreken er enkele. De werkkampen in Nederland hebben maximaal negen maanden joodse bewoners gehad. Dit was ruim voldoende om er het slachtoffer te worden van dwangarbeid, losgerukt worden uit de familie, en leven in de hoogste onzekerheid. Zestig jaar na dato kan een handjevol overlevenden over het leven in die werk- en strafkampen getuigen. Het zijn hun verhalen die in dit boek werden opgenomen, ook talrijke authentieke brieven, foto's en documenten. Aangrijpend is de bijna dagelijkse briefwisseling tussen Guus va…Read more
Hun geschiedenis is geheel overschaduwd door die van de 'echte' concentratiekampen maar juist de joodse werkkampen waren het voorportaal tot de dood. In 1942 dreef de Duitse bezetter vrijwel alle joodse mannen in de leeftijd tussen 18 en 65 jaar bij elkaar in werkkampen in het (toen relatief dunbevolkte) oosten en noorden van Nederland. Er moest hard worden gewerkt (ontginnen van land), er was niet veel te eten, er werd karig voor het werk betaald maar het belangrijkste was, dat de Duitsers alle mannen reeds bij elkaar hadden voor het hoofddoel van deze operatie: deportatie naar Westerbork. Op 2 oktober 1942 werden alle joodse werkkampen leeggehaald en de inwoners naar Westerbork vervoerd. Vandaar volgde de reis naar de 'echte' concentratiekampen: Auschwitz en Sobibor. Dit fraai uitgegeven boek met veel zwartwitfoto's en enkele in kleur geeft een indringend beeld van werkkampen als Fochteloo, Diever, Vledder, Blesdijke en Elsloo aan de hand van foto's, brieven, historische documenten …Read more