Book
Dutch

Publieke vijanden : een steekspel in brieven

Michel Houellebecq (author), Martin De Haan (translator), Rokus Hofstede (translator)
Briefwisseling tussen de Franse schrijvers Michel Houellebecq (1958- ) en Bernard-Henri Lévy (1948- ).
Title
Publieke vijanden : een steekspel in brieven
Author
Michel Houellebecq Bernard-Henri Lévy
Translator
Martin De Haan Rokus Hofstede
Language
Dutch
Original language
French
Original title
Ennemis publics
Edition
1
Publisher
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2009
349 p.
ISBN
9789029571531

Reviews

Typerend voor dit 'steekspel' tussen Michel Houellebecq en Bernard-Henri Lévy is de discussie die de twee controversieelste Franse schrijvers van het ogenblik houden over een uitspraak van Goethe: "liever onrecht dan wanorde". Ooit werd die door de nationalistische auteur Maurice Barrès gebruikt om een herziening van het proces van de ter dood veroordeelde Dreyfus af te wijzen. Lévy ? die zoals meermaals zal blijken zijn zaakjes kent ? wijst erop dat de volledige uitspraak "liever bega ik onrecht dan dat ik wanorde duld" is, en dat de context waarin dit werd gezegd juist het tegendeel beoogde van de interpretatie die Barrès eraan gaf. Goethe kwam immers op voor een Franse soldaat die hij niet aan de blinde wraakzucht van het volk wilde offeren, hoewel de man wellicht schuldig was aan grote misdaden. Houellebecq had die uitspraak geciteerd in verband met wat volgens hem een nutteloze verzetsdaad tijdens de Tweede Wereldoorlog was, wat door Lévy fel werd gecontesteerd. Als ze het beiden…Read more
Een flonkerende brievenestafette van de twee internationaal bekende Franse auteurs. Tussen 26 januari en 11 juli 2008 wisselen misantroop Michel Houellebecq (1956) en humanist Bernard-Henri Lévy (1948) 28 brieven, waarin zij flemend en vlijmend zichzelf, elkaar, hun families en de wereld de maat nemen. Twee antipoden, beiden echter gezegend met "het geluk van een boekenplank", leveren aldus prikkelende bekentenisliteratuur, die hen en hun leefomgeving scherp belicht. Verrassend toch ook hoe dicht zij elkaar soms naderen, tot aan hun uitgesponnen slachtofferrol toe in de "literaire kernoorlog". Bespiegelingen over ik en de ander, over democratie en legitimiteit, over spirituele principes en het vrije subject staan geplaatst in een concrete context, verbinden heden en verleden, en vullen het huidige klimaat kleurrijk in. Natuurlijk, zij beseffen terdege ook voor een (erudiet) lezerspubliek te schrijven, de een stilistisch direct, de ander wat meer omzwachteld, maar geven zich in dit int…Read more

About Michel Houellebecq

Michel Houellebecq (French: [miˈʃɛl wɛlˈbɛk]); born Michel Thomas; 26 February 1956 or 1958) is a French author, known for his novels, poems and essays, as well as an occasional actor, filmmaker and singer.

His first book was a biographical essay on the horror writer H. P. Lovecraft. Houellebecq published his first novel, Whatever, in 1994. His next novel, Atomised, published in 1998, brought him international fame as well as controversy. Platform followed in 2001. He has published several books of poetry, including The Art of Struggle in 1996.

An offhand remark about Islam during a publicity tour for his 2001 novel Platform led to Houellebecq being taken to court for inciting racial hatred (he was eventually cleared of all charges). He subsequently moved to Ireland for several years, before movi…Read more on Wikipedia