Book
Dutch

Mogelijkheid van een eiland : roman

+1
Mogelijkheid van een eiland : roman
×
Mogelijkheid van een eiland : roman Mogelijkheid van een eiland : roman

Mogelijkheid van een eiland : roman

Title
Mogelijkheid van een eiland : roman
Author
Michel Houellebecq
Language
Dutch
Original language
French
Original title
La possibilité d'une île
Publisher
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2005
420 p.
ISBN
90-295-6274-9

Reviews

Ieder boek roept een ander boek op. De geschiedenis van de literatuur is eigenlijk één voortdurende herhaling met variaties van steeds terugkerende thema's en motieven. Zo'n bewering klopt meer dan ooit in het geval van het oeuvre van Michel Houellebecq: elk nieuw boek van deze auteur bouwt voort op het vorige, refereert er aan, is er een verdere ontwikkeling van.

Wie zijn Elementaire deeltjes (1998) heeft gelezen, moet zich ongetwijfeld de passage uit de epiloog herinneren, waarin de verteller over de onderzoeksresultaten van Michel Djerzinski, biochemicus en hoofdpersonage van de roman, het volgende zegt: "Eind 2009 kon er geen twijfel meer over bestaan dat die resultaten een wetenschappelijk aangetoond feit waren. De praktische gevolgen ervan waren duizelingwekkend: elke genetische code [...] kon in een standaardformule worden herschreven [...], elke cel kon dus worden uitgerust met een onbegrensde capaciteit om telkens opnieuw terug te keren. Elke dierlijke soort, ho…Read more
Deze vierde roman van de Franse bestsellerauteur bestaat uit het levensverhaal van de hedendaagse succesvolle komiek Daniel en het commentaar daarop van zijn genetisch gemanipuleerde afstammelingen Daniel 24 en 25, tweeduizend jaar later. Aldus schetst Houellebecq, net als eerder in 'Elementaire deeltjes', de onvermijdelijke ondergang van de hedendaagse mens, die zich laat leiden door egoïsme, wreedheid en seksuele drift en beschrijft hij een toekomst waarin een nieuwe mensensoort een kunstmatig leven leidt zonder sociale contacten en emoties. In het laatste deel laat Houellebecq zo’n nieuwe mens uitbreken en geïnspireerd door het levensverhaal van zijn verre voorganger op zoek gaan naar gevoelens van liefde en pijn. De auteur grijpt hoog met zijn thematiek en irriteert door zijn provocaties en grofheid in een boek dat in literair opzicht geen meesterwerk is en veel van de lezer vraagt. Bewonderaars en critici van deze net niet met de Prix Goncourt bekroonde roman tuimelden in Frankri…Read more

About Michel Houellebecq

Michel Houellebecq (French: [miʃɛl wɛlbɛk]); born Michel Thomas; 26 February 1956 or 1958) is a French author, known for his novels, poems and essays, as well as an occasional actor, filmmaker and singer.

His first book was a biographical essay on the horror writer H. P. Lovecraft. Houellebecq published his first novel, Whatever, in 1994. His next novel, Atomised, published in 1998, brought him international fame as well as controversy. Platform followed in 2001. He has published several books of poetry, including The Art of Struggle in 1996.

An offhand remark about Islam during a publicity tour for his 2001 novel Platform led to Houellebecq being taken to court for inciting racial hatred (he was eventually cleared of all charges). He subsequently moved to Ireland for several years, before moving…Read more on Wikipedia