Book
Dutch

De wereld als markt en strijd : roman

De wereld als markt en strijd : roman

Een dertigjarige informaticus beseft allengs gevangen te zitten in zichzelf en het levensdoel gemist te hebben.
Title
De wereld als markt en strijd : roman
Author
Michel Houellebecq
Language
Dutch
Original language
French
Original title
Extension du domaine de la lutte
Publisher
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2005
175 p.
ISBN
90-295-2190-2

Reviews

Michel Houellebecq, wiens bijzonder succesrijke, uit 1998 daterende roman Elementaire deeltjes vorig jaar in vertaling verscheen, debuteerde als romancier in 1994 met Extension du domaine de la lutte, nu vertaald als De wereld als markt en strijd. Het boek verscheen oorspronkelijk bij de kleine uitgeverij M. Nadeau en werd, zonder dat een gigantische marketingstrategie werd gevolgd, al snel een cultboek in Frankrijk. Houellebecq rekent in zijn roman op een heel directe manier af met de maatschappij, die gaandeweg, maar onomkeerbaar geëvolueerd is tot een verkilde samenleving, die onder de toenemende druk van de informatietechnologie alle ambities, ook die op het vlak van de gevoelens, monddood heeft gemaakt. "Onder onze ogen", zo noteert de naamloos blijvende ikverteller op zeker moment, "wordt de wereld almaar eenvormiger; de telecommunicatiemiddelen zijn steeds geavanceerder; de woningen worden vanbinnen van allerlei nieuwe snufjes voorzien. Menselijke relatie…Read more
Een dertigjarige informaticus beseft allengs gevangen te zitten in zichzelf en het levensdoel gemist te hebben. Een zware depressie kondigt zich aan. Hij ontwikkelt fraaie theorieën over bijvoorbeeld economisch en seksueel liberalisme (beide gekenmerkt door de uitbreiding van het maatschappelijk slagveld tot alle klassen en leeftijden, met definitieve winnaars aan de ene en onherroepelijke verliezers aan de andere kant), maar zelf ontbreekt het hem ten enenmale aan praktisch vermogen om uit zichzelf te treden en in contact met de wereld te komen. Wat hij om zich heen ziet en ervaart is overigens ook zo ontmoedigend, dat redding bij voorbaat uitgesloten lijkt. Vergeestelijking is geen pantser tegen verloedering, net zomin als verloedering tot levenslust kan stimuleren. Het cultuurpessimisme verwoord in deze debuutroman zou Houellebecq (1958) vier jaar later nog aanscherpen in zijn magistrale 'Les particules élémentaires' uit 1998, in 1999 in Nederlandse vertaling verschenen als 'Elemen…Read more

About Michel Houellebecq

Michel Houellebecq (French: [miʃɛl wɛlbɛk]); born Michel Thomas; 26 February 1956 or 1958) is a French author, known for his novels, poems and essays, as well as an occasional actor, filmmaker and singer.

His first book was a biographical essay on the horror writer H. P. Lovecraft. Houellebecq published his first novel, Whatever, in 1994. His next novel, Atomised, published in 1998, brought him international fame as well as controversy. Platform followed in 2001. He has published several books of poetry, including The Art of Struggle in 1996.

An offhand remark about Islam during a publicity tour for his 2001 novel Platform led to Houellebecq being taken to court for inciting racial hatred (he was eventually cleared of all charges). He subsequently moved to Ireland for several years, before moving…Read more on Wikipedia